You are currently viewing Thanh Hóa kiểm soát chặt các trường hợp từ vùng dịch về địa phương

Thanh Hóa kiểm soát chặt các trường hợp từ vùng dịch về địa phương

Những ngày qua, có rất nhiều người dân Thanh Hoá sinh sống tại các vùng dịch đã trở về địa phương tự phát bằng các phương tiện cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ lớn lây lan dịch COVID – 19 ra cộng đồng. Trước tình trạng trên, các địa phương trong tỉnh đã chủ động nắm bắt thông tin, kiểm soát chặt và thực hiện cách ly y tế kịp thời đối với các trường hợp này. – Hiện nay, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa thiết yếu của tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường các hoạt động cung ứng, đảm bảo vận chuyển, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa ổn định giữa các vùng miền, các địa phương trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp.

Nguồn: https://youtube.com/c/daiptththanhhoa

Trả lời