TỔ CHC NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐH TH-HCM

TỪ NGÀY 23/04/2022

TT

HỌ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Ông Hồ HuyChủ tịch. Tổng lãnh đạo Phụ trách chung, định hướng đường lối & Trực tiếp phụ trách Công tác Đối ngoại & Truyền thông.

2

Ông Trần Văn MườiPhó Chủ tịch Thường trực. Phụ trách kinh tài. Hậu cần. Phụ trách CLB Thanh Niên.

3

Ông Trịnh Tiến DũngPhó Chủ tịch: Phụ trách việc kết nối & Phát triển Doanh nhân Doanh nghiệp,  Phụ trách công tác Doanh nghiệp Doanh nhân  hỗ trợ hội đồng hương.

4

Ông Lê Sơn HảiPhó chủ tịch Tổng TK Phụ trách công tác tổ chức chung. Tổng hợp, đôn đốc công việc.

5

Ông  Lê Văn MinhPhó Chủ tịch. Phụ trách công tác Kiểm tra & phát triển  Hội viên. Chủ tịch ĐH huyện Đông Sơn

6

Ông Bùi Anh ViênPhó Chủ tịch. Phụ trách công tác Xã hội.  Chủ tịch ĐH huyện Yên Định

7

Ông Nguyễn Đình ThắngPhó Chủ tịch phụ trách:   Công nghệ

8

Ông Nguyễn Đình HảiPhó Chủ tịch. Phụ trách công tác khuyến học khuyến  tài và Văn Thể Mỹ. Chủ tịch đồng hương Triệu Sơn.

9

Bà Ngô Thị Kim TuyếnPhó Chủ tịch phụ trách Công tác Phụ nữ, và theo dõi hỗ trợ đồng hương huyện Hậu Lộc

10

Ông Hoàng Huy CườngThành viên Ban Kiểm tra- Phụ trách ĐH Như Thanh

11

Bà Nguyễn Lan PhươngThành viên Ban Kiểm tra – Phụ trách công tác sổ sách thông tin dữ liệu thu chi. Thực hiện các công việc văn phòng.

12

Bà Cao Thị GiangChủ tịch CLB Thanh Niên Thanh Hóa  phía Nam

13

Ông Phạm Đăng ThanhChủ tịch ĐH Thiệu Hóa

14

Ông Đặng Anh CựChủ tịch ĐH Nga Sơn

15

Ông Lê Năng ThắngChủ tịch ĐH Thọ Xuân

16

Ông Phạm Hữu BìnhChủ tịch  ĐH Thạch Thành

17

Ông Nguyễn Văn TuấnChủ tịch  ĐH Nông Cống

18

Ông Trương Phú ChứcPhụ trách  ĐH Hoằng Hóa

19

Ông Nguyễn Quốc TiếnChủ tịch ĐH Ngọc Lặc

20

Ông Hoàng Văn ThơmPhụ trách  ĐH Hà Trung

21

Ông Nguyễn Xuân MạnhCT ĐH Hậu Lộc

22

Ông Trần Văn CưChủ tịch  ĐH Quảng Xương

23

Lê Xuân LâmPhó Chủ tịch Phụ trách  ĐH Nghi Sơn

24

Ông Vũ Đình NguyệtChủ nhiệm CLB thơ Lam Kinh

25

Ông Lê Ngọc HạnhPhụ trách ĐH Tp.TH

27

Hồ Thu HươngPhụ trách ĐH Tp, Sầm Sơn

28

Ông Lữ Trọng BìnhPhụ trách ĐH Vĩnh Lộc

29

Ông Hà Văn TàiPhụ trách ĐH Cẩm Thủy

30

Bà Lương Thu HườngPhụ trách ĐH  Thường Xuân

31

Bà Phạm Thị HậuPhụ trách ĐH Bá Thước

32

Hà Văn TùngPhụ trách ĐH  Lang Chánh

33

Vi Văn DươngPhụ trách ĐH  Quan Sơn

34

Lê Cộng HòaPhụ trách ĐH  Quan Hóa