CLB THANH NIÊN THANH HÓA PHÍA NAM

SOUTHERN – THANH HOA YOUTH CLUB (STYC)

DANH SÁCH HỘI VIÊN STYC ĐỒNG NAI

STTHo Và TênNgày sinhQuê quánNơi ở hiện nay
1Lê Thị Hà27/02/1994Thanh HóaĐồng Nai
2Nguyễn Thùy Dương01/02/2000Hậu Lộc Đồng Nai
3Lê Văn Cương02/03/1991Yên ĐịnhĐồng Nai
4Trần Văn Khỏe 10/04/1988Hậu Lộc Đồng Nai
5Thiều Thị Hà09/05/1997Triệu SơnĐồng Nai
6Nguyễn Văn Huynh21/06/1983 Đồng Nai
7Nguyễn Văn Thanh01/06/1993Yên ĐịnhĐồng Nai
8Nguỹen Thị Ngân12/06/1995 Đồng Nai
9Bùi Văn Sơn 07/07/1994Bá ThướcĐồng Nai
10Nguyễn Thị Lệ07/07/1995 Đồng Nai
11Phạm Văn Thủy17/08/1980 Đồng Nai
12Khương Văn Dương01/08/1992 Đồng Nai
13Lê Thị Ngọc Lan10/08/1999Thanh hoáĐồng Nai
14Nguyễn Mai Hồng29/09/1985 Đồng Nai
15Đỗ Thị Mai16/09/1989Tp.Thanh HóaĐồng Nai
16Lê Đình Quý12/09/1989 Đồng Nai
17Kim Duy Toàn 10/09/1994Tp.Thanh HóaĐồng Nai
18Dương Đình Hải 23/09/1996Nga SơnĐồng Nai
19Lê Thị Hòa12/10/2021Tĩnh GiaĐồng Nai