CLB THANH NIÊN THANH HÓA PHÍA NAM 


SOUTHERN – THANH HOA YOUTH CLUB (STYC)

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM STYC NK1

Danh sách Ban Chủ Nhiệm - NK1

CLB THANH NIÊN THANH HÓA PHÍA NAM 

SOUTHERN – THANH HOA YOUTH CLUB (STYC)

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI STYC

STTHọ Và Tên Ngày sinhChức vụQuê quán 
1Cao Thị Giang07/12/1985Chủ nhiệmTĩnh Gia
2Phạm Văn Thủy17/08/1980P. Chủ nhiệm thường trựcHậu Lộc
3Mai Xuân Hoàng21/04/1999P. Chủ nhiệm kiêm Trưởng Ban Hội viênNga Sơn
4Phạm Văn Hải24/11/1991P. Chủ nhiệm kiêm Trưởng Ban Đối ngoạiNghi Sơn
5Nguyễn Văn Hùng08/06/1988P.Chủ nhiệm kiêm Chủ nhiệm TNTH tại TP.HCMYên Định
6Phạm Thị Trang05/05/1990P.Chủ nhiệm kiêm Chủ nhiệm TNTH tại Bình DươngCẩm Thủy
7Trần Ngọc Hưng01/06/1988P.Chủ nhiệm kiêm Chủ nhiệm group THTMNNông Cống
8Lê Thị Nguyệt08/08/1989Trưởng Ban Công tác Xã hộiĐông Sơn
9Đỗ Thị Thành14/04/1989Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởngCẩm Thủy
10Trần Thị Chung07/02/1994Trưởng Ban Tài chínhNông Cống
11Trịnh Văn Thành08/09/1994Trưởng ban Truyền thôngNga Sơn
13Lê Văn Cảnh27/01/1984Ủy viên Ban chủ nhiệmLang Chánh
14Trần Văn Thương09/10/1988Ủy viên Ban chủ nhiệmNhư Xuân
16Lê Văn Đại11/05/1981Ủy viên Ban chủ nhiệmThường Xuân
17Hà Thị Hiền06/05/1991Ủy viên Ban chủ nhiệmBá Thước
18Nguyễn Thị Trang05/10/1990Ủy viên Ban chủ nhiệmThiệu Hóa
19Lê Văn Cương02/03/1991Ủy viên Ban chủ nhiệmYên Định
20Đỗ Thị Huyền Trang20/09/2000Ủy viên Ban chủ nhiệmThọ Xuân
21Trần Nguyễn Trúc Anh26/09/2002Ủy viên Ban chủ nhiệmTriệu Sơn