You are currently viewing [Họp HĐH tỉnh Thanh Hóa tại Tp. HCM]: Thông báo chương trình học bổng khuyến khích học tập năm 2022

[Họp HĐH tỉnh Thanh Hóa tại Tp. HCM]: Thông báo chương trình học bổng khuyến khích học tập năm 2022

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của CLB sinh viên Thanh Hóa tại phía Nam (STYC);

Nhằm khuyến khích có thành tích học tập tốt, Hội đồng hương Thanh Hóa triển khai Chương trình Học bổng KKHT Hội đồng hương Thanh Hóa năm 2022 cho sinh viên sinh viên Thanh Hóa đang học tập tại TP. HCM, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy học tập tại TP.HCM
 • Số suất học bổng20 suất
 • Trị giá học bổng: 1.000.000 đồng/suất.
 • Điều kiện xét học bổng:
  • Số tín chỉ tối thiểu sinh viên đăng kí trong học kì được tham gia xét học bổng: 15 tín chỉ;
  • Có điểm trung bình học kỳ cuối 2021 hoặc học kì đầu 2022:
 • Đối với hệ Đại học: Từ 7,2 trở lên (đối với khối ngành Kỹ thuật) vầ 7,5 trở lên (đối với ngành Kinh tế); Điểm rèn luyện đạt từ 70;
 • Đối với hệ Cao đẳng: Từ 7,5 trở lên (đối với khối ngành Kỹ thuật) vầ 7,8 trở lên (đối với ngành Kinh tế); Điểm rèn luyện đạt từ 70;
  • Đạt giải cao trong các kỳ thi cấp trường, thành phố, quốc gia;
  • Giấy khen BGH trường, đoàn trường, hội sinh viên;
  • Tham gia các hoạt động phong trào của HĐH tỉnh, huyện, CLB Thanh niên Thanh Hoá, CLB SVTH;
  • Có tinh thần phục vụ cộng đồng, thân thiện, có tấm lòng nhân ái và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
 • Hồ sơ xin học bổng gồm có:
  • Giấy đề nghị cấp học bổng ()
  • Bảng điểm học kỳ cuối 2021 hoặc học kì đầu 2022;
  • Bảng điểm rèn luyện;
  • Các tài liệu khác hoặc giấy chứng nhận/ khen thưởng (nếu có);
  • Sổ hộ nghèo/ cận nghèo (nếu có).
 • Cách thức và thời gian đăng ký:
 • Sinh viên tải mẫu đề nghị cấp học bổng và điền thông tin;
 • Sinh viên chụp ảnh rõ nét dưới dạng jpg, jpeg các tài liệu giấy chứng nhận và chèn vào mục III mẫu giấy đề nghị;
 • Sinh viên lưu mẫu giấy đề nghị dưới dạng file pdf với tên file theo mẫu: SĐT_Hoten_xethocbong;
 • Sinh viên đăng ký online tại: từ nay đến hết ngày 15/05/2022.
 • Sinh viên xem thông báo kết quả xét học bổng KKHT Hội đồng hương Thanh Hóa năm 2022 vào ngày 18/5/2022 tại website:  https://nguoixuthanh.vn/
 • Lưu ý:
  • Sinh viên sẽ nhận học bổng trực tiếp do Hội đồng hương Thanh Hóa trao vào ngày họp mặt hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại TP. HCM (21/5/2022). Thời gian và địa điểm tổ chức sinh viên vui lòng tham khảo tại: https://nguoixuthanh.vn/thu-moi-hop-mat-hoi-dong-huong-tinh-thanh-hoa-tai-tp-hcm/
  • Sinh viên được nhận học bổng KKHT Hội đồng hương Thanh Hóa phải có trách nhiệm tham gia các hoạt động do Hội đồng hương tổ chức và chỉ được vắng mặt khi có lý do chính đáng.
  • Giấy đề nghị cấp học bổng chỉ chấp nhận dạng file pdf bao gồm: thông tin cá nhân và các hình ảnh minh chứng.
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Đ/C: Mai Xuân Hoàng – Phó Chủ nhiệm CLB Thanh niên Thanh Hóa phía Nam (SĐT: 0971576038)

Trả lời