CLB THANH NIÊN THANH HÓA PHÍA NAM

SOUTHERN – THANH HOA YOUTH CLUB (STYC)

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI STYC BÌNH DƯƠNG

STTHọ Và Tên Ngày sinhChức vụQuê quán 
1Phạm Thị Trang05/05/1990Chủ nhiệmCẩm Thuỷ
2Lê Thanh Dương29/09/1992Phó Chủ nhiệmNông Cống
3Lê Quang Hòa09/06/1905Phó Chủ nhiệmVĩnh Lộc
4Trần Thị Chung07/02/1994Thành viên BCNNông Cống
5Lê Thị Huyền21/03/1995Thành viên BCNTriệu Sơn
6Trương Thị Huệ02/08/1991Thành viên BCNThạch Thành
7Đặng Văn Thăng10/02/1985Thành viên BCNNhư Thanh
8Phạm Văn Hải24/10/1990Thành viên BCNNghi Sơn
9Lê Văn Cảnh27/01/1984Thành viên BCNLang Chánh