CLB THANH NIÊN THANH HÓA PHÍA NAM

SOUTHERN – THANH HOA YOUTH CLUB (STYC)

DANH SÁCH HỘI VIÊN STYC TP HỒ CHÍ MINH

STTHo Và TênNgày sinhQuê quánNơi ở hiện nay
1Nguyễn Thị Vân21/01/1993Thường XuânTP.HCM
2Nguyễn Thị Yến03/01/1998Nga HảiTP.HCM
3Nguyễn Thị Thắm19/02/1989Yên ĐịnhTP.HCM
4Nguyễn Thị Thơm19/02/1989Yên ĐịnhTP.HCM
5Nguyễn Văn Bình28/02/1990Thọ XuânTP.HCM
6Trần Thanh Hà28/04/1984 TP.HCM
7Đỗ Thị Thành14/04/1989Cẩm ThủyTP.HCM
8Nguyễn Thị Hương15/04/1990 TP.HCM
9Lê Khả Hoành03/04/1995Sầm SơnTP.HCM
10Mai Xuân Hoàng21/04/1999Nga SơnTP.HCM
11Quang Thịnh20/04/1999Nghi SơnTP.HCM
12Trần Văn Mạnh10/04/2000Nga SơnTP.HCM
13Mai Thị Mỹ Linh07/04/2002Triệu SơnTP.HCM
14Lê Văn Đại11/05/1981Thường XuânTP.HCM
15Lê Văn Bình 07/05/1990Đông SơnTP.HCM
16Hà Thị Hiền 06/05/1991Bá ThướcTP.HCM
17Vũ Trọng Nghĩa06/05/1991Hậu Lộc TP.HCM
18Đỗ Thị Định 15/06/1984Quảng XươngTP.HCM
19Nguyễn Văn Hùng08/06/1988 TP.HCM
20Lê Văn Hùng26/06/1990Nghi SơnTP.HCM
21Bùi Văn Điệp10/06/1990Bá ThướcLong An
22Lê Ngọc Hiệp18/06/1999Hoằng HóaTP.HCM
23Mai Thị Tú Anh 26/06/2000Nga SơnTP.HCM
24Lê Thị Phương 19/06/2000Nga SơnTP.HCM
25Thi Thị Vân16/07/1994Triệu SơnTP.HCM
26Nghiêm Thị Linh Chương04/07/2000Thiệu HóaTP.HCM
27Trịnh Thị Thảo20/08/1987Hậu Lộc TP.HCM
28Tống Thị Thùy15/08/1987Thiệu HóaTP.HCM
29Phạm Văn Dũng23/08/1993Hậu Lộc TP.HCM
30Trương Ngọc Ánh09/08/1997Hậu Lộc TP.HCM
31Nguyễn Thị Ngọc Lan01/08/2002Thọ XuânTP.HCM
32Cao Thị Phương 06/09/1990Yên ĐịnhTP.HCM
33Cao Thị Phương 06/09/1990Yên ĐịnhTP.HCM
34Tô Văn Thắng14/09/1994Quảng XươngTP.HCM
35Le Thi Nga23/09/1995Quảng XươngTP.HCM
36Trần Nguyễn Trúc Anh26/09/2002Triệu SơnTP.HCM
37Nguyễn Thị Trang05/10/1990Thiệu HóaTP.HCM
38Đỗ Thị Ngọc Huyền25/10/1994Thiệu HóaTP.HCM
39Đỗ Thị Hương22/10/1997Yên ĐịnhTP.HCM
40Vũ Thị Bích Diệp 02/10/2000Nga SơnTP.HCM
41Nguyễn Thị Quỳnh26/10/2001Yên ĐịnhTP.HCM
42Lê Thị Tú Uyên23/10/2002Nghi SơnTP.HCM
43Phạm Văn Quân12/11/1986Nghi SơnTP.HCM
44Vũ Thị Loan20/11/1991 TP.HCM
45Mai Ngọc Quân15/11/1992Nga Sơn TP.HCM
46Lê Hoàng Long09/11/1994 TP.HCM
47Nguyễn Đình Mạnh 04/11/1994Nghi SơnTP.HCM
48Hoàng Vân Anh26/11/1998Như XuânTP.HCM
49Nguyễn Thị Huyền01/11/2000Triệu SơnTP.HCM
50Phạm Thị Minh Châu22/11/2021Nghi SơnTP.HCM
51Cao Thị Giang07/12/1985Nghi SơnTP.HCM
52Lê Văn Sơn 01/12/1992Như ThanhTP.HCM
53Hà Thị Ly07/12/1992Như ThanhTP.HCM