CLB THANH NIÊN THANH HÓA PHÍA NAM

SOUTHERN – THANH HOA YOUTH CLUB (STYC)

DANH SÁCH HỘI VIÊN STYC BÌNH DƯƠNG

STTHo Và TênNgày sinhQuê quánNơi ở hiện nay
1Lê Văn Cảnh27/01/1984Lang ChánhBình Dương
2Trần Thị Chung07/02/1994Nông Cống Bình Dương
3Vi Minh Đức09/02/1994Lang ChánhBình Dương
4Lê Văn Mạnh09/02/1995Nghi SơnBình Dương
5Nguyễn Duy Trung27/02/2000Nghi SơnBình Dương
6Nguyễn Văn Đức18/02/2001Triệu SơnBình Dương
7Lê Thị Huyền21/03/1995Triệu SơnBình Dương
8Trần Thị Hoa18/03/1997Nông Cống Bình Dương
9Trương Văn Hoan10/04/1991Hậu Lộc Bình Dương
10Khương Thị Dịu16/04/1991Yên ĐịnhBình Dương
11Lê Quang Hòa05/05/1987Vĩnh LộcBình Dương
12Cầm Bá Sơn01/05/1989Thường XuânBình Dương
13Phạm Thị Trang05/05/1990Cẩm ThủyBình Dương
14Nguyễn Văn Hải11/05/1991Nga SơnBình Dương
15Nguyễn Trọng Vinh17/05/1992Nghi SơnBình Dương
16Lê Thị Lan07/07/1989Đông SơnBình Dương
17Trương Đức Lực 11/07/1991Như XuânBình Dương
18Lê Văn Ngọc27/07/1997Hà TrungBình Dương
19Phạm Văn Quang18/07/1999Nông Cống Bình Dương
20Lê Đình Tuấn36733Nghi SơnBình Dương
21Lê Thị Nguyệt32728Đông SơnBình Dương
22Trương Huệ33452Thạch ThànhBình Dương
23Bùi Trung Kiên

36023Thạch ThànhBình Dương
24Phạm Đình Duẩn37118Quảng XươngBình Dương
25Bùi Thị Diện32756Hậu Lộc Bình Dương
26Trần Văn Thương 32425Như XuânBình Dương
27Lê Đình Lực33166Nghi SơnBình Dương
28Phạm Văn Hải33566Nghi SơnBình Dương
29Lê Đức Trung35755Yên ĐịnhBình Dương
30Trương Thị Thợi 36476Thạch ThànhBình Dương
31Lê Văn Thành44512Nghi SơnBình Dương
32Vũ Thị Thảo 35039Hậu Lộc Bình Dương