STTHọ Và TênNgày sinhQuê quánNơi ở hiện nay
1Bùi Xuân Trường1/1/2001Bá ThướcTP.HCM
2Nguyễn Thị Yến1/3/1998Nga HảiTP.HCM
3Phạm Minh Đức1/8/1995Nông CốngTP.HCM
4Phạm Minh Đức1/8/1995Nông CốngTP.HCM
5Nguyễn Bá Định1/10/1989Hoằng HóaTP.HCM
6Nguyễn Bá Định1/10/1989Hoằng HóaTP.HCM
7Nguyễn Văn Nguyên1/17/1998Nghi SơnTP.HCM
8Nguyễn Thị Vân1/21/1993Thường XuânTP.HCM
9Lê Văn Cảnh1/27/1984Lang ChánhBình Dương
10Lê Tuấn Sơn1/28/2000Nghi SơnTP.HCM
11NguyễN ThùY Dương2/1/2000Hậu LộcĐồng Nai
12Trần Thị Chung2/7/1994Nông CốngBình Dương
13Vi Minh Đức2/9/1994Lang ChánhBình Dương
14Lê Văn Mạnh2/9/1995Nghi SơnBình Dương
15Nguyễn Văn Đức2/18/2001Triệu SơnBình Dương
16Nguyễn Thị Thắm2/19/1989Yên ĐịnhTP.HCM
17Nguyễn Thị Thơm2/19/1989Yên ĐịnhTP.HCM
18Lê Huy Lợi2/20/1993Nông CốngBình Dương
19Vũ Trí2/21/2022Yên ĐịnhBình Dương
20Nguyễn Hữu Định2/24/1998Thiệu HóaTP.HCM
21Lăng Nguyễn Ánh Tuyên2/26/2001Cẩm ThủyTP.HCM
22Lăng Nguyễn Ánh Tuyên2/26/2001Cẩm ThủyTP.HCM
23Lê Thị Hà2/27/1994Thanh HóaĐồng Nai
24Nguyễn Duy Trung2/27/2000Nghi SơnBình Dương
25Nguyễn Văn Bình2/28/1990Thọ XuânTP.HCM
26Lê Văn Cương3/2/1991Yên ĐịnhĐồng Nai
27Lê Thị Linh3/8/2000Nghi SơnBình Dương
28Trần Thị Hoa3/18/1997Nông CốngBình Dương
29Lê Văn Vương3/18/1997Triệu SơnTP.HCM
30Lê Thị Huyền3/21/1995Triệu SơnBình Dương
31Đào Chính Ngọc3/22/1999Thiệu HóaTP.HCM
32Lê Thị Phương Thảo3/25/1998Triệu SơnTP.HCM
33Bùi Thị Tuyết3/28/2000Nghi SơnTP.HCM
34Lê Khả Hoành4/3/1995Sầm SơnTP.HCM
35Vũ Đình Cường4/6/1997Sầm SơnTP.HCM
36Mai Thị Mỹ Linh4/7/2002Triệu SơnTP.HCM
37TrầN Văn KhỏE4/10/1988Hậu LộcĐồng Nai
38Trương Văn Hoan4/10/1991Hậu LộcBình Dương
39Trần Văn Mạnh4/10/2000Nga SơnTP.HCM
40Đỗ Thị Thành4/14/1989Cẩm ThủyTP.HCM
41Vũ Thị Nga4/14/2000Nga SơnTP.HCM
42Nguyễn Thị Hương4/15/1990TP.HCM
43Khương Thị Dịu4/16/1991Yên ĐịnhBình Dương
44Dương Khắc Quang4/16/2001Tp.Thanh HóaTP.HCM
45Nguyễn Văn Đức4/17/2000TP.HCM
46Quang Thịnh4/20/1999Nghi SơnTP.HCM
47Mai Xuân Hoàng4/21/1999Nga SơnTP.HCM
48Trần Mỹ Linh4/26/2000Nghi SơnTP.HCM
49Trần Thanh Hà4/28/1984TP.HCM
50Cầm Bá Sơn5/1/1989Thường XuânBình Dương
51Lê Quang Hòa5/5/1987Vĩnh LộcBình Dương
52Phạm Thị Trang5/5/1990Cẩm ThủyBình Dương
53Mai Thi  Vui5/5/1997Nga SơnBình Dương
54Nguyễn Duy Hòa5/5/2001Thiệu HóaTP.HCM
55Hà Thị Hiền5/6/1991Bá ThướcTP.HCM
56Vũ Trọng Nghĩa5/6/1991Hậu LộcTP.HCM
57Lê Văn Bình5/7/1990Đông SơnTP.HCM
58Thiều Thị Hà5/9/1997Triệu SơnĐồng Nai
59Lê Văn Đại5/11/1981Thường XuânTP.HCM
60Nguyễn Văn Hải5/11/1991Nga SơnBình Dương
61Lê Gia Huy5/12/1996Hoằng HóaTP.HCM
62Nguyễn Trọng Vinh5/17/1992Nghi SơnBình Dương
63Trần Khánh Ly5/25/2002Nghi SơnTP.HCM
64Lê Đình Độ6/1/1991Triệu SơnTP.HCM
65Nguyễn Văn Thanh6/1/1993Yên ĐịnhĐồng Nai
66Hoàng Khắc Huy6/6/1986Nghi Sơn
67Nguyễn Văn Hùng6/8/1988TP.HCM
68Bùi Văn Điệp6/10/1990Bá ThướcLong An
69Hà Văn Hai6/12/1993Thọ XuânBình Dương
70Nguỹen Thị Ngân6/12/1995Đồng Nai
71Đỗ Thị Định6/15/1984Quảng XươngTP.HCM
72Lê Ngọc Hiệp6/18/1999Hoằng HóaTP.HCM
73Lê Thị Phương6/19/2000Nga SơnTP.HCM
74Nguyễn Văn Huynh6/21/1983Đồng Nai
75Lê Văn Hùng6/26/1990Nghi SơnTP.HCM
76Mai Thị Tú Anh6/26/2000Nga SơnTP.HCM
77Ngô Hùng Lương6/27/2002Yên ĐịnhTP.HCM
78Nguyễn Thị Thu7/2/1993Thiệu HóaBình Dương
79Nghiêm Thị Linh Chương7/4/2000Thiệu HóaTP.HCM
80Lê Thị Lan7/7/1989Đông SơnBình Dương
81Bùi Văn Sơn7/7/1994Bá ThướcĐồng Nai
82Nguyễn Thị Lệ7/7/1995Đồng Nai
83Lê Nguyễn Thảo Nguyên7/7/2002Sầm SơnTP.HCM
84Trương Đức Lực7/11/1991Như XuânBình Dương
85Thi Thị Vân7/16/1994Triệu SơnTP.HCM
86Nguyễn Văn Hùng7/18/1996Nghi Sơn
87Phạm Văn Quang7/18/1999Nông CốngBình Dương
88Trần Thị Hoài Trang7/20/2000Nghi Sơn
89Nguyễn Thị Trang7/20/2002Nghi Sơn
90Mai Đình Ba7/25/1993Nông CốngBình Dương
91Lê Đình Tuấn7/26/2000Nghi SơnBình Dương
92Lê Văn Ngọc7/27/1997Hà TrungBình Dương
93Khương Văn Dương8/1/1992Đồng Nai
94Nguyễn Thị Ngọc Lan8/1/2002Thọ XuânTP.HCM
95Trương Huệ8/2/1991Thạch ThànhBình Dương
96Lê Thị Nguyệt8/8/1989Đông SơnBình Dương
97Trương Ngọc Ánh8/9/1997Hậu LộcTP.HCM
98Lê Thị Ngọc Lan8/10/1999Thanh hoáĐồng Nai
99Lê Thị Ngọc Lan8/10/1999Nghi SơnĐồng Nai
100Lê thị ngọc lan8/10/1999Nghi SơnĐồng Nai
101Tống Thị Thùy8/15/1987Thiệu HóaTP.HCM
102Dương Thị Thao8/15/2000Nga SơnTP.HCM
103Phạm Đình Duẩn8/15/2001Quảng XươngBình Dương
104Bùi Trung Kiên8/16/1998Thạch ThànhBình Dương
105Bùi Trung Kiên8/16/1998Thạch ThànhBình Dương
106Phạm Văn Thủy8/17/1980Đồng Nai
107Trịnh Thị Thảo8/20/1987Hậu LộcTP.HCM
108Vũ Mai Trang8/21/2003Nga SơnTP.HCM
109Vũ Mai Trang8/21/2003Nga SơnTP.HCM
110Phạm Văn Dũng8/23/1993Hậu LộcTP.HCM
111Vũ Thế Anh Đại8/30/1995Nga SơnTP.HCM
112Phạm Minh Hiếu8/30/2000TP.HCM
113Nguyễn Thị Thu Phương9/2/2002Tp.Thanh HóaTP.HCM
114Nguyễn thị thu phương9/2/2002Tp.Thanh HóaTP.HCM
115Bùi Thị Diện9/5/1989Hậu LộcBình Dương
116Cao Thị Phương9/6/1990Yên ĐịnhTP.HCM
117Cao Thị Phương9/6/1990Yên ĐịnhTP.HCM
118Hoàng Thị Hiền9/9/2003Như ThanhTP.HCM
119Lâm Ngọc Vương9/10/1993Thiệu HóaTP.HCM
120Kim Duy Toàn9/10/1994Tp.Thanh HóaĐồng Nai
121Lê Đình Quý9/12/1989Đồng Nai
122Tô Văn Thắng9/14/1994Quảng XươngTP.HCM
123Đỗ Thị Mai9/16/1989Tp.Thanh HóaĐồng Nai
124Le Thi Nga9/23/1995Quảng XươngTP.HCM
125Dương Đình Hải9/23/1996Nga SơnĐồng Nai
126Trần Nguyễn Trúc Anh9/26/2002Triệu SơnTP.HCM
127Nguyễn Mai Hồng9/29/1985Đồng Nai
128Vũ Thị Bích Diệp10/2/2000Nga SơnTP.HCM
129Nguyễn Thị Trang10/5/1990Thiệu HóaTP.HCM
130Nguyen Thi Trang10/5/1999Thường XuânĐồng Nai
131Vũ Thị Phương10/8/2001Sầm SơnTP.HCM
132Trần Văn Thương10/9/1988Như XuânBình Dương
133Lê Thị Hòa10/12/2021Tĩnh GiaĐồng Nai
134Nguyễn Văn Thiện10/14/2000Hậu Lộc
135Lê Đình Lực10/20/1990Nghi SơnBình Dương
136Đỗ Thị Hương10/22/1997Yên ĐịnhTP.HCM
137Lê Thị Tú Uyên10/23/2002Nghi SơnTP.HCM
138Lê Thành Vinh10/24/1999Hoằng HóaTP.HCM
139Lê Thành Vinh10/24/1999Hoằng HóaTP.HCM
140Đỗ Thị Ngọc Huyền10/25/1994Thiệu HóaTP.HCM
141Nguyễn Thị Quỳnh10/26/2001Yên ĐịnhTP.HCM
142Vũ Thị Thủy Tiên10/29/2002Nông CốngTP.HCM
143Nguyễn Thị Huyền11/1/2000Triệu SơnTP.HCM
144Nguyễn Đình Mạnh11/4/1994Nghi SơnTP.HCM
145Hoàng Thu Trang11/4/2003Nông CốngTP.HCM
146Lê Hoàng Long11/9/1994TP.HCM
147Phạm Văn Quân11/12/1986Nghi SơnTP.HCM
148Trương Thị Thợi11/12/1999Thạch ThànhBình Dương
149Lê Văn Thành11/12/2021Nghi SơnBình Dương
150Mai Ngọc Quân11/15/1992Nga SơnTP.HCM
151Vũ Thị Loan11/20/1991TP.HCM
152Hà Minh Đức11/20/2001Yên ĐịnhTP.HCM
153Lê Đức Trung11/21/1997Yên ĐịnhBình Dương
154Phạm Thị Minh Châu11/22/2021Nghi SơnTP.HCM
155Phạm Văn Hải11/24/1991Nghi SơnBình Dương
156Hoàng Vân Anh11/26/1998Như XuânTP.HCM
157Lê Văn Sơn12/1/1992Như ThanhTP.HCM
158Vũ Thị Thảo12/6/1995Hậu LộcBình Dương
159Cao Thị Giang12/7/1985Nghi SơnTP.HCM
160Hà Thị Ly12/7/1992Như ThanhTP.HCM
161Nguyễn Thu Thảo12/14/2003Nga SơnTP.HCM
162Phạm Thị Thảo12/20/1993Thọ XuânBình Dương
163Lê Xuân Thường12/30/1990Vũng Tàu