You are currently viewing Thanh Hóa đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Hóa đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 13-8, Tổ công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa (được UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập ngày 10-8-2021 theo Quyết định số 3019/QĐ-UBND) phối hợp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa triển khai hội nghị bàn giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổ công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu các nền tảng, ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ TT&TT xây dựng như: Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã QR Code; Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến; Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Các giải pháp do Sở TT&TT xây dựng và triển khai như: Chuyên trang Thông tin phòng, chống dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa; Ứng dụng Smart Thanh Hóa; Bản đồ số kiểm soát dịch bệnh Thanh Hóa; Hệ thống phần mềm phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong doanh nghiệp; Hệ thống Robot call (Tổng đài tự động) truy vết phòng chống dịch COVID-19; Hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung…

Để việc triển khai các nền tảng, ứng dụng các giải pháp công nghệ phòng chống COVID-19 hiệu quả, các đơn vị đã thảo luận, thống nhất cách thức thực hiện, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị… tiến tới thống nhất cách thức thực hiện nhằm tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tổ công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa sẽ chịu trách nhiệm đấu mối phối hợp với Trung tâm công nghệ, phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai các giải pháp công nghệ phòng, chống dịch COVID-19…

Tại buổi làm việc, các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về nhân lực để CDC Thanh Hóa, và các đơn vị liên quan thực hiện các nền tảng, ứng dụng.

Đồng thời, để việc khai hiệu quả các nền tảng, giải pháp công nghệ phục vụ phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, các đơn vị cũng đề nghị Sở Y tế, CDC Thanh Hóa đôn đốc các đầu mối kịp thời cung cấp số liệu của người dân trở về từ vùng dịch để thực hiện chiến dịch gọi điều tra sức khỏe hàng ngày; Khẩn trương triển khai lắp đặt bổ sung hệ thống camera tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn, phối hợp với Viettel Chi nhánh Thanh Hóa kết nối lên hệ thống tập trung các camera giám sát của Trung ương; Chỉ đạo các Trung tâm y tế cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu người dân thuộc diện F1, F2 và người dân trở về từ vùng dịch để thực hiện chiến dịch gọi điều tra sức khỏe…

Trả lời