You are currently viewing Những con số ghi nhận sự hỗ trợ Bà con Thanh hóa tại TP HCM và các tỉnh phía nam

Những con số ghi nhận sự hỗ trợ Bà con Thanh hóa tại TP HCM và các tỉnh phía nam

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến rất nhanh và phức tạp đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng trên khắp cả nước. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” Tỉnh ủy Thanh Hóa, UBMTQ tỉnh Thanh Hóa, hội Doanh nhân, các tổ chức, doanh nghiệp  và các nhà hảo tâm.. . Đã cùng chung sức hỗ trợ cho công dân tỉnh Thanh Hóa tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Trả lời