You are currently viewing Đón công dân tỉnh Thanh Hóa từ TP Hồ Chí Minh về quê đợt 1 vào ngày 5 và 6-8-2021

Đón công dân tỉnh Thanh Hóa từ TP Hồ Chí Minh về quê đợt 1 vào ngày 5 và 6-8-2021

UBND tỉnh nhận được Công văn ngày 23-7-2021 của Ban Hỗ trợ về quê Thanh Hóa – Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh về việc đề nghị thống nhất một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND, ngày 21-7-2021 của UBND tỉnh về đón công dân tỉnh Thanh Hóa từ TP Hồ Chí Minh có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về quê hương do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Ban Hỗ trợ về quê Thanh Hóa – Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Tổ chức đợt 1 với 2 chuyến bay (1 chuyến bay vào ngày 5-8-2021 và 1 chuyến bay vào ngày 6-8-2021; mỗi chuyến bay 190 công dân) để đón công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa hiện đang tạm trú tại TP Hồ Chí Minh về tỉnh Thanh Hóa, bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, theo quy định. Căn cứ số lượng công dân dự kiến đón về Thanh Hóa đợt 1 nêu trên, đề nghị Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, phân bổ đều chỉ tiêu cho các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện; đồng thời, giao cho Hội đồng hương Thanh Hóa tại 27 quận, huyện làm đầu mối tiếp nhận thông tin, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân thuộc đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm đơn đăng ký, bản cam kết theo mẫu và gửi về Hội đồng hương Thanh Hóa tại 27 quận, huyện để tổng hợp, rà soát.

Trên cơ sở đó, Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh tổng hợp, thẩm định và lập danh sách công dân theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn và gửi về UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 30-7-2021 để xem xét, phê duyệt trước ngày 31-7-2021, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình đăng ký, tiếp nhận cách ly đã được quy định tại Kế hoạch số 177/KH-UBND, ngày 21-7-2021 của UBND tỉnh, đề nghị Ban Hỗ trợ về quê Thanh Hóa – Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh chủ động xây dựng và ban hành hướng dẫn về quy trình đón công dân tại TP Hồ Chí Minh về tỉnh Thanh Hóa, trong đó nêu rõ các hồ sơ, thủ tục đăng ký, đầu mối tiếp nhận đơn đăng ký, bản cam kết (kèm theo danh sách thành viên làm đầu mối tiếp nhận đơn đăng ký tại Hội đồng hương Thanh Hóa của 27 quận, huyện), trình tự xét duyệt danh sách, quy trình ra sân bay, lên máy bay, quy trình tổ chức cách ly… và công bố công khai trên các phương tiện truyền thống, mạng xã hội để công dân dễ dàng tiếp cận thông tin và tổ chức thực hiện.

Đồng ý điều chỉnh điều kiện tiếp nhận được quy định tại khoản 1 mục IV Kế hoạch số 177/KH-UBND, ngày 21-7-2021 của UBND tỉnh từ “Có giấy xét nghiệm RT – PCR âm tính với SARS – COV – 2 trong vòng 48 giờ trước khi trở về địa phương, thành “Có kết quả âm tính khi Test nhanh kháng nguyên với COVID-19 tại Sân bay Tân Sơn Nhất trước khi lên máy bay 2 giờ”.

Nguồn: Tô Hà – baothanhhoa.vn

Trả lời