DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

 Hội Đồng Hương Tỉnh Thanh Hóa Tại tỉnh Đồng Nai (Từ 01/08/2021)

STT Họ và tên Nhiệm vụ
1 Ông. Hoàng Văn Thống Chủ tịch
2 Bà. Trương Thị Bình P. Chủ tịch
3 Ông. Lê Minh Nghĩa P. Chủ tịch
4 Ông. Trịnh Đình Dũng P. Chủ tịch
5 Ông. Lê Hữu Nhân Tổng Thư ký
6 Ông. Nguyễn Xuân Chi Ủy viên
7 Ông. Lê Xuân Cường Ủy viên
8 Ông. Lê Đình Kính Ủy viên
9 Ông. Mai SÔng. Bé Ủy viên
10 Ông. Mai Hân Hạnh Ủy viên
11 Ông. Lê Minh Thanh Ủy viên
12 Ông. Lê Thanh Xuân Ủy viên
13 Ông. Lưu Trung Thành Ủy viên
14 Ông. Đỗ Đình Ngoan Ủy viên
15 Ông. Lưu Kim Quý Ủy viên
16 Ông. Lê Thái Hòa Ủy viên