You are currently viewing Tỉnh Thanh Hóa có thêm 20 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng OCOP

Tỉnh Thanh Hóa có thêm 20 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng OCOP

Chiều 2-8, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Hội đồng) đã chủ trì Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 3 năm 2021. Cùng tham dự có các thành viên trong Hội đồng, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các thành viên trong Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thảo luận về sản phẩm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các thành viên trong Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thảo luận về sản phẩm

Tại hội nghị, đại diện Hội đồng đã báo cáo kết quả thẩm định ban đầu và đánh giá từng sản phẩm theo các tiêu chí OCOP. Theo đó, đợt 3 năm 2021 có 26 sản phẩm của 14 huyện, thị xã, thành phố tham gia đánh giá, xếp hạng. Sau khi chủ thể trình bày, giới thiệu về sản phẩm, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh về mẫu mã, chất lượng, quy trình đóng gói, khả năng mở rộng thị trường của các sản phẩm. Những sản phẩm được tham gia đánh giá, xếp hạng công nhận sản phẩm OCOP lần này đều có quy mô sản xuất từ trung bình trở lên, có xu hướng phát triển tốt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đại diện Hội đồng thông báo kết quả chấm điểm của Tổ giúp việc làm cơ sở để các thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm
Đại diện Hội đồng thông báo kết quả chấm điểm của Tổ giúp việc làm cơ sở để các thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Tổ giúp việc, các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu, đánh giá và chấm điểm cho các sản phẩm tham gia chương trình.

Đại diện Sở Y tế phát biểu tại hội nghị
Đại diện Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Sau hội nghị, có 17 sản phẩm được các thành viên trong Hội đồng thống nhất chấm điểm đạt 3 sao và 3 sản phẩm đạt 4 sao là Bánh lá Hà Lai, Bộ dụng cụ nhà bếp (Hà Trung) và mắm cáy Quảng Phúc (Quảng Xương).

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến về các sản phẩm
Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến về các sản phẩm

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Lê Đức Giang ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh, Tổ Giúp việc, các địa phương và các đơn vị chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, chấm điểm đợt 3-2021.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chủ thể có sản phẩm được đánh giá, xếp hạng lần này, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc để phối hợp với Văn Phòng Điều phối Chương trình XDNTM hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình UBND tỉnh công nhận chất lượng trong thời gian sớm nhất. Đối với 6 sản phẩm chưa được đánh giá, xếp hạng, Tổ giúp việc của Hội đồng tiếp hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện những tiêu chuẩn còn thiếu để tham gia xét, công nhận ở đợt tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục hỗ trợ các chủ thể thông qua các cơ chế, chính sách, giải quyết khó khăn, vướng mắc để có thêm các sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã có 120 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, xếp thứ 10 toàn quốc.

Nguồn: baothanhhoa.vn

Trả lời