You are currently viewing Thanh Hóa tổ chức hoạt động giáo dục theo 3 cấp độ để phòng chống COVID-19

Thanh Hóa tổ chức hoạt động giáo dục theo 3 cấp độ để phòng chống COVID-19

Sở GD-ĐT Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, bệnh COVID-19 và chuẩn bị các điều kiện, phương án tổ chức hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong tình hình mới.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước diễn biến rất phức tạp, số lượng ca bệnh gia tăng nhanh chóng.

Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn và chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp; đồng thời triển khai thực hiện mục tiêu kép, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, bệnh Covd-19 và chuẩn bị phương án tổ chức hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 với các các nội dung sau đây:

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Nông Cống: tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành, triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của UBND và Ban chỉ đạo các cấp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh:

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tổ chức thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và cơ quan quản lý nếu thiếu trách nhiệm, để xảy ra dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Khẩn trương, tiếp tục quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học và các bậc phụ huynh nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo tại Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền, khuyến cáo cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh không đi, đến các vùng có dịch đã được công bố trong tỉnh và cả nước; không tổ chức dạy thêm, học thêm trực tiếp tại trường và tại nhà để đảm bảo an toàn cho năm học mới.

Phân công trực ban lãnh đạo 24 giờ/ngày đối với các đơn vị, trường học để kịp thời ứng phó với tình huống khẩn cấp liên quan đến dịch bệnh COVID-19, báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương; khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp F0, F1, F2 là cán bộ, giáo viên, học sinh của đơn vị (phòng GDĐT thực hiện thống kê đối với các đơn vị trực thuộc) và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua email: phongcttt@thanhhoa.edu.vn) trước 16h00 hàng ngày, kể từ ngày 26/8/2021.

Về chuẩn bị các điều kiện, phương án tổ chức hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong tình hình mới:

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn tại các công văn: Số 2167/SGDĐT-VP ngày 14/8/2021; Số 2178/SGDĐT-VP ngày 17/8/2021 và Số 2285/SGDĐT-VP ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (đặc biệt lưu ý việc rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, đội ngũ CBGV; tổng vệ sinh lớp học, khuôn viên trường học, khử khuẩn và trang bị các phương tiện phòng dịch…).

Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với tình hình dịch, bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn. Trong đó giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phải hết sức linh hoạt triển khai, thực hiện theo các cấp độ:

Cấp độ 1 (trên địa bàn chưa thực hiện giãn cách xã hội, học sinh đến trường bình thường): Tranh thủ thời điểm đang kiểm soát được dịch bệnh, tập trung nguồn lực, tăng thời lượng dạy học để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình giáo dục: tăng tiết, tăng buổi, trước mắt là dạy học cả ngày thứ Bảy (có thể kết hợp hình thức online, qua truyền hình, giao bài tập qua hình thức OTT). Tạm thời chưa tổ chức dạy thêm, học thêm tại trường học.

Cấp độ 2 (trên địa bàn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ): Tổ chức dạy học 2 ca/ngày sáng và chiều, mỗi ca bố trí chỉ 50% HS đến trường. Tập trung dạy học những nội dung cốt lõi, các nội dung khác tổ chức dạy bù khi có điều kiện; kết hợp hình thức online, qua truyền hình, giao bài tập qua hình thức OTT.

Cấp độ 3 (trên địa bàn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, học sinh dừng đến trường): Hoạt động giáo dục chỉ tổ chức bằng hình thức online hoặc qua truyền hình, kết hợp giao bài tập qua hình thức OTT. Riêng Giáo dục tiểu học chỉ đặt mục tiêu duy trì trạng thái học tập cho học sinh.

Đối với Giáo dục mầm non, khi dịch bệnh xảy ra trẻ không được đến trường:

Không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ, mà thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà.

Các cơ sở giáo dục mầm non tích cực làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng và đăng tải các video clip, kho tài liệu, học liệu trực tuyến hướng dẫn cha mẹ trẻ thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo hình thức OTT (qua website, facebook, fanpage, zalo, youtube,…).

Về quy chuẩn và những lưu ý khi tổ chức dạy học bằng hình thức online:

Để triển khai dạy học online, các đơn vị, trường học dùng một trong các hệ thống cung cấp dịch vụ dạy học trực tuyến đáp ứng yêu cầu Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT, ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Các đơn vị có thể sử dụng Hệ thống trực tuyến K12online để thực hiện (hệ thống đã sử dụng tập huấn cho hơn 3 vạn giáo viên; hơn 100 nghìn học sinh khai thác học online; phục vụ hội nghị, khai giảng trực tuyến cho toàn Ngành); liên hệ với Viettel Thanh Hoá để được khởi tạo Hệ thống và hỗ trợ, đầu mối: Bà Đỗ Thị Oanh, phụ trách giáo dục Viettel Thanh Hoá, điện thoại 0968.029.028.

Các đơn vị thay đổi hình thức dạy học do dịch bệnh COVID-19 phải xây dựng phương án, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) trước ngày 01/9/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đối với hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, dịch vụ tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khoá trên địa bàn tỉnh:

Chỉ tổ chức hoạt động giáo dục tại trung tâm (trừ những nơi đang áp dụng giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm với chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi tổ chức các hoạt động tại đơn vị.

Tạm thời không tổ chức các hoạt động giáo dục bằng hình thức tập trung, trực tiếp trong các trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị có giảng dạy chương trình GDTX bậc THPT; Thủ trưởng các trung tâm ngoại ngữ, tin học, dịch vụ tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khoá trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung trên./.

Nguồn: Baothanhhoa.vn

Trả lời