You are currently viewing Thanh Hóa: Học sinh tựu trường vào ngày 1-9-2021

Thanh Hóa: Học sinh tựu trường vào ngày 1-9-2021

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên là ngày 1-9-2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23-8-2021.

Ngày 5-9-2021, các trường học trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt khai giảng. Ngày 6-9 là ngày bắt đầu học kỳ I năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (cấp THCS và THPT).

Năm học này, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Trả lời