You are currently viewing Tạm thời cách ly 3 thôn ở xã Trường Xuân (Thọ Xuân) để thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID -19

Tạm thời cách ly 3 thôn ở xã Trường Xuân (Thọ Xuân) để thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID -19

Liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 tại xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân đã quyết định tạm thời cách ly tại nhà toàn bộ thôn Cao Phú, Thành Vinh và Cốc Thôn, xã Trường Xuân để thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVId -19, thời gian bắt đầu từ 0 giờ 00, ngày 11-8-2021 cho đến khi có kết quả đánh giá nguy cơ dịch của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả điều tra truy vết liên quan đến 3 ca bệnh, tính đến 2 giờ ngày 11-8, trên địa bàn xã có 10 trường hợp F1 và 32 F2. Địa phương đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng tất cả các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan. Tuyên truyền cho nhân dân xã Trường Xuân, đặc biệt đối với người đang thực hiện cách ly tại nhà và gia đình có người cách ly tại gia đình thực hiện nghiêm túc việc cách ly và khai báo y tế định qua hệ thống trực tuyến theo quy định. Tiến hành phun khử khuẩn tại khu cách ly tập trung tại Công sở xã Thọ Thắng (cũ) nơi cách ly 3 công dân; tổ chức xử lý rác thải y tế theo quy định.

Nguồn: Baothanhhoa.vn

Trả lời