You are currently viewing Tạm dừng đón về quê và triển khai hỗ trợ công dân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh theo tinh thần Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tạm dừng đón về quê và triển khai hỗ trợ công dân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh theo tinh thần Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ Tướng yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg “tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách và theo tinh thần ai ở đâu ở đấy ”. Theo công văn, Tỉnh Thanh Hóa đề Hội đồng hương Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng triển khai hỗ trợ công dân (mỗi gia đình có hoàn cảnh khó khăn 01 triệu đồng từ nguồn kinh phí của tỉnh) theo tinh thần Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nội dung công văn nêu rõ:

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Nam đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều địa phương đã áp dụng các biện pháp cách ly y tế, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên đời sống Nhân dân nói chung, trong đó có công dân tỉnh Thanh Hóa hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà luôn dõi theo, chia sẻ khó khăn với bà con đồng hương Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ngày 21/7/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc đón công dân tỉnh Thanh Hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng trở về quê hương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; ngày 30/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2888/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công dân tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ đón từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về quê hương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 (đợt 1/2021) bao gồm 390 người, theo đó số công dân này dự kiến trở về vào ngày 05 – 06/8/2021; tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở cách ly và các điều kiện khác có liên quan, Cảng hàng không Thọ Xuân, Hãng hàng không Bamboo airways và các bên liên quan đã chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết để đón công dân trở về quê hương theo Kế hoạch.

Tuy nhiên, ngày 31/7/2021, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg “tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách và theo tinh thần ai ở đâu ở đấy”.

Ngày 01 tháng 8 năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi người dân “Trước mắt, thành phố mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vắc xin. Ai gặp khó khăn thì chịu khó liên lạc với địa phương, chúng tôi đã có kế hoạch hỗ trợ, chia sẻ”; cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện số 23/CĐ-UBND tạm dừng tiếp nhận công dân về từ vùng có dịch COVID-19 đang thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời, tỉnh Thanh Hóa quyết định trích 05 tỷ đồng, thông qua Hội đồng hương Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ các gia đình có nhu cầu cấp thiết có nguyện vọng, đã đăng ký về quê và các đối tượng khó khăn khác tại Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa; mức hỗ trợ 01 triệu đồng/hộ, để góp phần giúp các công dân tỉnh nhà giảm bớt khó khăn, thiếu thốn, yên tâm ở lại tại chỗ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; trong những ngày qua, rất nhiều công dân của tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh trước đây đã đăng ký trở về quê hương, nhưng hiện nay không có nhu cầu trở về nữa. Sau khi trao đổi và được sự đồng tình của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất:

1. Tạm dừng triển khai Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 21/7/2021 về việc đón công dân tỉnh Thanh Hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về quê hương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 (bao gồm cả 390 người đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách và dự kiến kế hoạch đón trong ngày 05 – 06/8/2021).

2. Đề nghị Hội đồng hương Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam:

– Khẩn trương thông báo cho công dân biết để công dân cảm thông, chia sẻ.

– Nhanh chóng triển khai hỗ trợ công dân (mỗi gia đình có hoàn cảnh khó khăn 01 triệu đồng từ nguồn kinh phí của tỉnh) theo tinh thần Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

– Tiếp tục phối hợp với Tỉnh nhà động viên, chia sẻ, quan tâm, hỗ trợ ăn, ở, sinh hoạt thiết yếu cho công dân ở lại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

3. Thống nhất với đề xuất của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc có một số công dân Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh quá khó khăn và có hoàn cảnh đặc biệt cần về quê gấp (khoảng 50 người), đề nghị Hội đồng hương Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh lập danh sách để tỉnh Thanh Hóa phê duyệt; UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ có văn bản đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chấp thuận; Hội đồng hương Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành làm các thủ tục cần thiết, đảm bảo an toàn, yêu cầu phòng chống, dịch trong quá trình di chuyển, tuyệt đối không để trên xe có ca nhiễm COVID-19 (nếu có) làm lây lan cho người khác trong xe, test nhanh COVID-19 và công tác hậu cần trên đường trở về quê, để đưa công dân về điểm cách ly tập trung của tỉnh bằng xe của Hãng Mai Linh.

Tỉnh sẽ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và nơi ăn, ở, sinh hoạt của công dân trong thời gian cách ly tập trung ở quê nhà./.

Nguồn: baothanhhoa.vn

Trả lời