You are currently viewing  STYC PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH” CHUNG TAY VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19″ 

 STYC PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH” CHUNG TAY VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19″ 

 KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH” CHUNG TAY VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19″ 

 1. GIỚI THIỆU CHUNG

            – Tên chương trình: “CHUNG TAY VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH”

            – Thời gian: Từ ngày 30/12/2021 đến 22/01/2022

            – Địa điểm: 10 huyện miền núi theo số liệu báo cáo khảo sát

 1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

– Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, vùng ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19.

– Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên xây dựng và phát triển rộng khắp phong trào đồng hương Thanh Hóa phía Nam hướng về xứ Thanh.

– Các hoạt động được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn và bền vững gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị; thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

III. THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO

– BTV tỉnh Đoàn tỉnh Thanh Hóa;

– BTK Ủy ban Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa;

– Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ 10 huyện vùng cao

 1. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ
 2. Thành phần Ban tổ chức
STT HỌ VÀ TÊN VAI TRÒ SỐ ĐT
1 Cao Thị Giang Chủ nhiệm lâm thời STYC -Trưởng Ban tổ chức 0985871136
2 Lê Thị Linh Cán bộ Văn phòng Hội LHTN tỉnh – Phó thường trực Ban tổ chức 0985111527
3 Phạm Văn Thủy P. Chủ nhiệm Thường trực STYC – Phó Ban tổ chức 0937807079
4 Phạm Văn Hải P. Chủ nhiệm STYC – Phó Ban tổ chức, phụ trách điều phối xe 0987522924
5 Mai Xuân Hoàng P. Chủ nhiệm STYC – Phó Ban tổ chức phụ trách hậu cần 0971576038
6 Nguyễn Văn Hùng Chủ nhiệm lâm thời STYC HCM – Trưởng BTC tại Tp. HCM 0986054926
7 Nguyễn Văn Lượng Chủ nhiệm lâm thời STYC Đồng Nai – Trưởng BTC tại Đồng Nai 0985069549
8 Phạm Thị Trang Chủ nhiệm lâm thời STYC Bình Dương – Trưởng BTC tại Bình Dương 0972753812
9 Lê Thị Nguyệt Trưởng Ban Công tác xã hội STYC – Thành viên BTC 0977355697
10 Trịnh Văn Thành Trưởng ban truyền thông – Thành viên BTC 0772201133
 1. Thành phần tham dự
 • BTV tỉnh Đoàn Thanh Hóa;
 • Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ 10 huyện vùng cao;
 • Đoàn Thanh niên địa phương;
 • CLB Thanh niên Thanh Hóa phía Nam (STYC).
 1. CÁC ĐƠN VỊ BẢO TRỢ, HỖ TRỢ CHO CHƯƠNG TRÌNH
 2. Bảo trợ pháp lý
 • Tỉnh đoàn tỉnh Thanh Hóa;
 • Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thanh Hóa;
 1. Bảo trợ thông tin
 • Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa;
 • Đài tiếng nói Việt Nam (VOV1);
 • Báo Thanh Hóa
 1. ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
 • Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013: Nguyễn Thị Ngọc Anh;
 1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • Ngày 5/12/2021: STYC gửi kế hoạch chương trình qua Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ công tác khảo sát địa phương (các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa)
 • Ngày 24/12/2021: Ủy ban Hội LHTN tỉnh gửi lại ý kiến chỉ đạo và cung cấp báo cáo khảo sát của huyện đoàn địa phương gửi BTC.
 • Ngày 25/12/2021: STYC xin tài trợ
 • Ngày 05/01/2021: STYC chốt các hạng mục xin được tài trợ
 • Ngày 08/01/2021: STYC tổ chức Lễ ra quân chương trình, thực hiện gom hàng, đóng hàng, vận chuyển hàng về quê
 • Ngày 11/01 – 15/01: Hội LHTN tỉnh nhận hàng và phân phối hàng về huyện
 • Ngày 22-24/01/2021: Đại diện mạnh thường quân, STYC và Hội LHTN tỉnh, huyện đoàn địa phương thực hiện trao quà tại địa phương.
 • Ngày 25/01/2021: STYC gửi Ban chỉ đạo, nhà tài trợ báo cáo tổng kết chương trình

VII. DỰ TRÙ KINH PHÍ

STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ THÀNH TIỀN
I. CHI PHÍ DUNG DỊCH XỊT KHUẨN
1 Như Xuân 300 60.000 lít 18.000.000
2 Như Thanh 250 60.000 lít 15,000,000
3 Thường Xuân 500 60.000 lít 30,000,000
4 Lang Chánh 500 60.000 lít 30,000,000
5 Bá Thước 500 60.000 lít 30,000,000
6 Quan Hóa 300 60.000 lít 18,000,000
7 Quan Sơn 250 60.000 lít 15,000,000
8 Cẩm Thủy 300 60.000 lít 18,000,000
9 Ngọc Lặc 200 60.000 lít 12,000,000
10 Thạch Thành 500 60.000 lít 30,000,000
11 Chai HPDE 500ml đựng dung dịch xịt khuẩn 7.200 7.500 chai 54.000.000
Tổng mục I 270.000.000
II. CHI PHÍ KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP
1 Như Xuân 5.000 600 cái 3,000,000
2 Như Thanh 5.000 600 cái 3,000,000
3 Thường Xuân 10.000 600 cái 6,000,000
4 Lang Chánh 10.000 600 cái 6,000,000
5 Bá Thước 7.000 600 cái 4,200,000
6 Quan Hóa 5.000 600 cái 3,000,000
7 Quan Sơn 4.000 600 cái 2,400,000
8 Cẩm Thủy 2.500 600 cái 1,500,000
9 Ngọc Lặc 10.000 600 cái 6,000,000
10 Thạch Thành 10.000 600 cái 6,000,000
Tổng mục II 41.100.000
III. CHI PHÍ VẬN CHUYỂN
1 Khẩu trang y tế 28 70.000 thùng   1.960.000
2 Dung dịch xịt khuẩn 321,5 70.000 thùng 22.505.000
Tổng mục III 24.465.000
IV. Tình nguyện viên tham gia đóng hàng
1 Thanh niên Thanh Hóa phía Nam 10
Tổng mục IV 0
Kinh phí chiến dịch 335.565.000
Chi phí phát sinh 10.000.000
Tổng cộng 345.565.000

 

Thông tin về chương trình và liên hệ tài trợ cho chương trình xin vui lòng liên hệ:

Ban chủ nhiệm lâm thời CLB Thanh niên Thanh Hóa phía Nam. Hotline: 0985871136

– Hỗ trợ tiền mặt, vui lòng chuyển vào tài khoản nhận quyên góp của chương trình:

Chủ tài khoản: CLB THANH NIEN THANH HOA PHIA NAM

Số tk: 6333666363636

Ngân hàng MB Bank. Chi nhánh Quận 5.

Nội dung chuyển khoản ủng hộ: [HỌ VÀ TÊN/TÊN ĐƠN VỊ] ủng hộ vùng cao

Facebook: https://www.facebook.com/ThanhnienThanhHoa

Website: www.styc.vn/ www.nguoixuthanh.vn

 

 

Trả lời