You are currently viewing Link đăng ký các điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19

Link đăng ký các điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19

Link đăng ký các điểm tiêm vaccine.

🅑 TP. HỒ CHÍ MINH

➊ QUẬN 1
Bến Thành: https://bit.ly/2TWjw6I
Cầu Ông Lãnh: https://bit.ly/3lrcTo4
Cầu Kho: https://bit.ly/3ls309U
Bến Nghé: https://bit.ly/3fthaDE
Tân Định: https://bit.ly/3ls309U
Nguyễn Cư Trinh: https://bit.ly/3yzDW4B
Nguyễn Thái Bình: https://bit.ly/3C7Lrlg
Phạm Ngũ Lão: https://bit.ly/3CaSABu
Đakao: https://bit.ly/37wfvZX
Cô Giang: https://bit.ly/3ym4nQ

➋ QUẬN 3
Phường 1: https://bit.ly/37jq9mp
Phường 3: https://bit.ly/3fqgOxO
Phường 4: https://bit.ly/3rPFnJq
Phường 5: https://bit.ly/3xq9PuF
Phường 9: https://bit.ly/3jl1bsq
Phường 11: https://bit.ly/3xrOOjC
Phường 14: https://bit.ly/3youwIK

➌ QUẬN 4
Phường 6: https://bit.ly/3lEBExt
Phường 13: https://bit.ly/3yh4wiB

➍ QUẬN 10
Phường 1: https://bit.ly/3A3IhNr
Phường 4: https://bit.ly/3rXxwcP
Phường 6: https://bit.ly/3ikB45D
Phường 8: https://bit.ly/3rOudVc
Phường 13: https://bit.ly/3xpYAT8
Phường 14: https://bit.ly/3ikuiNr

➎ QUẬN 12
Thới An: https://bit.ly/3xjZQXV
Đông Hưng Thuận: https://bit.ly/3AjoY39
Thạnh Xuân: https://bit.ly/3jjqAmh
Tân Thới Nhất: https://bit.ly/3ylUtbT
An Phú Đông: https://bit.ly/3Clt9NE
Tân Thới Hiệp: https://bit.ly/37jl25G

➏ Q. BÌNH TÂN
An Lạc: https://bit.ly/3C7O1HY
An Lạc A: https://bit.ly/2Vr3qSG
Tân Tạo: https://bit.ly/2TSPAIC
Tân Tạo A: https://bit.ly/3lrtx75
Bình Trị Đông: https://bit.ly/2VsuC3r
Bình Trị Đông A: https://bit.ly/3ih0Ur7
Bình Trị Đông B: https://bit.ly/3jgX0hd
Bình Hưng Hòa: https://bit.ly/37cjnyU
Bình Hưng Hòa A: https://bit.ly/3fl8sr4
Bình Hưng Hòa B: https://bit.ly/3ylMJ9R

➐ H.BÌNH CHÁNH
Tân Nhựt: https://bit.ly/2Vvobg0
Tân Kiên: https://bit.ly/2Vu58mh
Hưng Long: https://bit.ly/3jlgT75
Đa Phước: https://bit.ly/3A1MPEc
Tân Quý Tây: https://bit.ly/3A2d0uq
Bình Chánh: https://bit.ly/3imr4Jo
Phong Phú: https://bit.ly/3rPFOTU

➑ QUẬN TÂN BÌNH
Phường 1: https://bit.ly/3iqKXix
Phường 2: https://bit.ly/3ylwEB3
Phường 7: https://bit.ly/3llyqP8
Phường 8: https://bit.ly/3jkqc78
Phường 10: https://bit.ly/3Ca9nEF
Phường 11: https://bit.ly/3AaZ7KF
Phường 12: https://bit.ly/3ls7Zr8
Phường 13: https://bit.ly/3xkFg9V
Phường 14 KP1: https://bit.ly/2VtguHc
Phường 14 KP2: https://bit.ly/3lq5Zzr
Phường 14 KP3: https://bit.ly/3lqn4JN

➒ QUẬN GÒ VẤP
Phường 1: https://bit.ly/3xfh34Q
Phường 3: https://bit.ly/3xrQF84
Phường 4: https://bit.ly/3fox1mU
Phường 5: https://bit.ly/3fpHL4E
Phường 6: https://bit.ly/3ihKWgE
Phường 7: https://bit.ly/2VoTedy
Phường 8: https://bit.ly/3ylsDg7
Phường 9: https://bit.ly/3Clv7h0
Phường 10: https://bit.ly/3CkO2bR
Phường 11: https://bit.ly/2WKX4yh
Phường 12: https://bit.ly/3rP2iVf
Phường 14: https://bit.ly/3Cag0qx
Phường 15: https://bit.ly/3fq2pSd
Phường 17: https://bit.ly/3lEEWRl

𝟭0. QUẬPHÚ NHUẬN
Phường 13: https://bit.ly/3yq3EIG
Phường 7: https://bitly.com.vn/4781l5
Phường 5: https://bitly.com.vn/stats/yr0dqr
Phường 10: https://bitly.com.vn/w46ua3
Phường 01: https://bitly.com.vn/licni3
Phường 11: https://bitly.com.vn/bjbdju

𝟏𝟏.QUẬN TÂN PHÚ
https://bit.ly/2TVMEek

𝟏𝟮.HUYỆN HÓC MÔN
https://bit.ly/2V9PRaN

𝟭𝟯.HUYỆN NHÀ BÈ
Thị Trấn Nhà Bè: https://bit.ly/3C8QDFA
Phước Kiển: https://bit.ly/3C8QEt8
Hiệp Phước: https://bit.ly/3ylsd9j
Phú Xuân: https://bit.ly/2TRGifZ
Nhơn Đức: https://bit.ly/3A7gM5Y
Long Thới: https://bit.ly/37gsr5T
Phúơc Lộc: https://bit.ly/3C4lVNT

𝟭𝟰.TP.THỦ ĐỨC
Thạnh Mỹ Lợi: https://bit.ly/3jdGr5X
Trường Thọ: https://bit.ly/2WNpUhC
Tam Bình: https://bit.ly/3fnu4TM
Bình Thọ: https://bit.ly/37hhWPD
Linh Trung: https://bit.ly/3rM0ts0
Bình Chiểu: https://bit.ly/3xja9LU
Linh Xuân: https://bit.ly/3ikGayI
Hiệp Bình Phước: https://bit.ly/3ylEpqT
Linh Chiểu: https://bit.ly/2WNP3Zx
Tam Phú: https://bit.ly/3ihLyTq
Hiệp Bình Chánh: https://bit.ly/3ylEpab
Thảo Điền: https://bit.ly/3yp40Pz
Thạnh Mỹ Lợi: https://bit.ly/3in2Dvo
An Phú: https://bit.ly/3xk2bCb
An Lợi Đông: https://bit.ly/2TP52oW
Trường Thạnh: https://bit.ly/3C996lt
Long Trường: https://bit.ly/2TQSAFn
Tăng Nhơn Phú A: https://bit.ly/3A43Uxb
Tăng Nhơn Phú B: https://bit.ly/3C3wa4S
Tân Phú: https://bit.ly/3ihU3xI
Phước Long B: https://bit.ly/37hzIT0
Phước Bình: https://bit.ly/37eVdUD
Phú Hữu: https://bit.ly/2TV5iTA
Long Thạnh Mỹ: https://bit.ly/3frBUMe
Long Phước: https://bit.ly/3xlhCtV
Long Bình: https://bit.ly/3A3NVz7
Hiệp Phú: https://bit.ly/2VvZXlO
—-

Nguồn: Sở công thương Tp. HCM

Trả lời