You are currently viewing [Infographic]- 16 vi phạm nhiều người mắc trong phòng chống COVID- 19

[Infographic]- 16 vi phạm nhiều người mắc trong phòng chống COVID- 19

Người vi phạm quy định về phòng chống COVID-19 sẽ bị phạt tiền đến 40 triệu đồng hoặc phạt cao nhất 12 năm tù.

16 vi phạm nhiều người mắc trong phòng chống COVID- 19
16 vi phạm nhiều người mắc trong phòng chống COVID- 19

Trả lời