You are currently viewing Huyện Hoằng Hóa thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Huyện Hoằng Hóa thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngay sau khi có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng với tiền sử dịch tễ phức tạp xuất hiện tại huyện Nông Cống, ngày 26/8/2021, UBND huyện Hoằng Hóa đã có văn bản chỉ đạo số 1892/UBND-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, trong đó trọng tâm là triển khai thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn…

Theo đó, giao Công an huyện Hoằng Hóa tham mưu cho UBND huyện thành lập các chốt kiểm soát của huyện, đồng thời, chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế huyện, các ngành đơn vị liên quan duy trì hoạt động các chốt kiểm soát (chốt kiểm soát của huyện) trên các tuyến giao thông trọng điểm qua địa bàn, đồng thời khẩn trương thành lập các chốt kiểm soát (chốt kiểm soát của xã) trên các tuyến đường xã, liên xã để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn huyện và các xã. Tổ chức bố trí lực lượng ứng trực 24/24h tại tất cả các chốt kiểm dịch

Chốt kiểm soát liên ngành xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa được thành lập tại tuyến đường liên xã để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn

Việc thành lập các chốt kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn huyện, xã là một trong những biện pháp nhằm nắm bắt thông tin kịp thời nếu có người từ vùng dịch trở về, để có biện pháp ứng phó, phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn

Trả lời