You are currently viewing Hướng dẫn đăng ký nhận cứu trợ khẩn cấp

Hướng dẫn đăng ký nhận cứu trợ khẩn cấp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa và Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Góp phần cung cấp thông tin đăng ký nhận hỗ trợ nhanh, cụ thể, chính xác nhất đến với người dân. Nguoixuthanh.vn đã cập nhật chi tiết các Huyện/ thị đã có thông tin đăng ký nhận hỗ trợ chính thức để bà con kịp thời đăng ký thông tin.

DANH SÁCH CÁC HUYỆN THỊ ĐÃ THÔNG BÁO LINK ĐĂNG KÝ 

 1. Huyện Ngọc Lặc   => Đăng ký tại đây
 2. Huyện Thiệu Hóa  => Đăng ký tại đây
 3. Huyện Nga Sơn    => Đăng ký tại đây (Tại TP HCM)
 4. Huyện Triệu Sơn   => Đăng ký tại đây
 5. Huyện Yên Định    => Đăng ký tại đây
 6. Huyện Thọ Xuân   => Đăng ký tại đây
 7. Huyện Thạch Thành   => Đăng ký tại đây
 8. Huyện Quảng Xương => Đăng ký tại đây
 9. TP. Sầm Sơn              = > Đăng ký tại đây
 10. Thị Xã Nghi Sơn         => Đăng ký tại đây
 11. Huyện Vĩnh Lộc:      Liên hệ hotline 0989 772 310
 12. TP Thanh Hóa:        Liên hệ hotline 0983 615 888 – 0963 232 025
 13. Huyện Như Thanh: Trưởng nhóm TNV Đặng Văn Thăng: 0982 941 142
 14. Huyện Hậu Lộc:       Xuân Mạnh 0986 376 098
 15. Huyện Hoằng Hóa: Truơng Phú Chức 0913 754 137
 16. Huyện Hà Trung:     Hoàng Văn Thơm 0908 422 558

Riêng các huyện, thị tiếp nhận đăng ký từ 7h thứ 2 ngày 09-08-2021 bao gồm:

===> Link đăng ký tại đây

 1. TP  Bỉm Sơn         02839393939        Tổng đài Mai Linh
 2. Huyện Như Xuân  02839393939        Tổng đài Mai Linh
 3. Huyện Bá Thước   02839393939       Tổng đài Mai Linh
 4. Huyện Quan Hóa  02839393939        Tổng đài Mai Linh
 5. Huyện Quan Sơn  02839393939        Tổng đài Mai Linh
 6. Huyện Mường Lát 02839393939        Tổng đài Mai Linh
 7. Huyện Cẩm Thủy  02839393939        Tổng đài Mai Linh
 8. Huyện Lang Chánh         02839393939        Tổng đài Mai Linh
 9. Huyện Thường Xuân      02839393939        Tổng đài Mai Linh

17. Huyện Đông Sơn: Liên hệ các đầu mối đại diện xã như sau:

STT HỌ TÊN NGƯỜI DẠI DIỆN SĐT
1 XÃ ĐÔNG ANH Lê Xuân Thống 0934 677 679
2 XÃ ĐÔNG CƯƠNG Lê Hữu Cư  0903 678 947
3 XÃ ĐÔNG HÒA Nguyễn Bá Tuấn 0918 874 057
4 XÃ ĐÔNG HOÀNG Hoàng Đức Quyền 0938 196 229
5 XÃ: ĐÔNG HƯNG Nguyễn Ngọc Nghìn 0903 611 469
6 XÃ: ĐÔNG HƯƠNG Lại Đức Hòa 0909 741 879
7 XÃ ĐÔNG KHÊ Lê Văn Hoan 0928 888 827
8 XÃ: ĐÔNG LĨNH Nguyễn Thiện Hải 0912 830 583
9 XÃ: ĐÔNG MINH Đỗ Ngọc Chiến 0907 010 767
10 XÃ ĐÔNG NAM Nguyễn Văn Chanh – Bùi Thị Hòa 0903 711 476
11 XÃ ĐÔNG NINH Lê Văn Minh – Lê Hồng Hương 0903 933 452
12 Nguyễn Sơn 0983 029 774
13 XÃ ĐÔNG PHÚ Lê Minh Thành 0903 937 674
14 XÃ: ĐÔNG QUANG Nguyễn Hữu Xuân 0988 212 779
15 XÃ ĐÔNG TÂN Nguyễn Hữu Thông 0989 001 206
16 XÃ ĐÔNG THANH Hà Thế Cương 0903 724 614
17 XÃ ĐÔNG THỊNH Lê Hữu Bảy 0913 918 256
18 XÃ: ĐÔNG TIẾN Phạm Thị Phương 0913 888 792
19 Lê Đình Thức 0989 898 098
20 XÃ: ĐÔNG XUÂN Lê Thế Sơn 0968 933 781
21 XÃ ĐÔNG VĂN Thiều Công Thành 0989 675 699
22 XÃ ĐÔNG VỆ Phùng Thiên Tân 0913 900 793
23 XÃ ĐÔNG VINH Hồ Trung Thông 0913 804 833
24 Phạm Văn Tú (Quảng Thắng) 0908 246 355
25 XÃ ĐÔNG YÊN Lê Thị Thúy Nên 0909 063 937
26 RỪNG THÔNG Nguyễn Bá Hải 0904 082 171

 

18. Huyện Nông Cống: Liên hệ các đầu mối đại diện xã như sau:

DANH BA ĐIỆN THOẠI 
ĐẠI DIỆN CÁC XÃ- THỊ TRẤN HUYỆN NÔNG CỐNG
STT XÃ -THỊ TRẤN HỌ VÀ TÊN SĐT
1 XÃ TÂN PHÚC NGUYỄN ĐÌNH THU 0907553079
2 XÃ TÂN THỌ ĐỖ XUÂN CHINH 0982615655
3 XÃ TÂN KHANG LÊ THỊ THU HÀ 0943285858
4 XÃ TRUNG CHÍNH LÊ KIM HƯƠNG 0989013655
5 XÃ TRUNG THÀNH LÊ ĐÌNH TIẾN 0908948875
6 XÃ HOÀNG SƠN LÊ THỊ NGA 0903902229
7 XÃ HOÀNG GIANG LÊ DUY CĂN 0983679261
8 XÃ TẾ NÔNG ĐỖ VĂN XUYÊN 0379492384
9 XÃ TẾ THẮNG LÊ ĐÌNH LONG 0976781819
10 XÃ MINH KHÔI LÊ THỊ LAN HƯƠNG 0333946030
11 XÃ MINH NGHĨA BÙI VĂN LIÊM 0918186555
12 XÃ CÔNG LIÊM BÙI NGỌC SƠN 0968884763
13 XÃ CÔNG CHÍNH LÊ VĂN CHÍ 0969038275
14 XÃ YÊN MỸ(CÔNG BÌNH) ĐỖ ĐỨC HÀ 0974993879
15 XÃ THĂNG LONG LÊ HUY DŨNG 0962003718
16 XÃ THĂNG THỌ BÙI VĂN CỬ 0913240160
17 XÃ TRƯỜNG TRUNG TRẦN XUÂN LAN 0918522206
18 XÃ TRƯỜNG GIANG NGUYỄN NHO KIỆM 0919923452
19 XÃ TRƯỜNG MINH NGUYỄN QUỐC TRỊ 0906663982
20 XÃ TRƯỜNG SƠN NGUYỄN BÁ THUẬT 0981495048
21 XÃ TƯỢNG VĂN NGUYỄN VĂN CÔNG 0987312235
22 XÃ TƯỢNG LĨNH MAI ĐÌNH TÂN 0977344379
23 XÃ TƯỢNG SƠN PHAN VĂN KHIÊM 0903942851
24 XÃ VẠN THIỆN NGUYỄN VĂN THẠO 0353050277
25 XÃ VẠN HÒA PHẠM MINH TIẾN 0972012268
26 XÃ VẠN THẮNG TRỊNH DUY TRÒN 0908637979
27 THỊ TRẤN NÔNG CỐNG LÊ TRỌNG TÂM 0913845306

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa và Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã trích số tiền 5.650.000.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chuyển về Thường trực Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho công dân tỉnh Thanh Hóa tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo sử dụng kịp thời, có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng đề nghị Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Về phân bổ kinh phí và mức hỗ trợ:
Thường trực Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận và phân bổ số kinh phí nêu trên cho công dân tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai, cụ thể:
– Kinh phí hỗ trợ cho công dân tỉnh Thanh Hóa tại TP. Hồ Chí Minh: 4.650 triệu đồng;
– Kinh phí hỗ trợ cho công dân tỉnh Thanh Hóa tại tỉnh Bình Dương: 500 triệu đồng;
– Kinh phí hỗ trợ cho công dân tỉnh Thanh Hóa tại tỉnh Đồng Nai: 500 triệu đồng;
– Mức hỗ trợ: 01 triệu đồng/hộ gia đình hoặc công dân (nếu không cư trú theo hộ gia đình).

Trích CV Số: 11706/UBND-KTTC của UBND Tỉnh Thanh Hóa ký ngày 5/8/2021

This Post Has 16 Comments

 1. hoàng ngọc anh

  Tại sao huyện Nông Cống không có trong danh sách ạ.

  1. sthuyt

   Chào bạn. Bạn kéo bài viết xuống dưới để thấy thông tin đăng ký của huyện Nông Cống nhé ạ.

  1. sthuyt

   Chào bạn. Hiện tại bài viết đã cập nhật đủ thông tin liên lạc của 27 huyện rồi nhé bạn

 2. Nguyenthphuonglinh

  E ở Kcn mỹ phước 1 tỉnh Bình Dương. Có gọi số Hotline xin cứu trợ mà không liên lạc được ạ

  1. sthuyt

   Chào bạn. Hiện tại ở khu vực Bình Dương chưa được cập nhật, triển khai nhiều. Bên bạn theo dõi web để có những tin bài liên quan sớm nhất nhé ạ. Chúc bạn sức khỏe

 3. Bùi Văn Huy

  Huyện nào cũng có linh đăng ký .. riêng cẩm thuỷ thì kog có .. thế thì đang ký làm sao

  1. sthuyt

   Chào bạn. Bạn liên lạc sđt tổng đài nhé ạ. Huyện Cẩm Thủy 02839393939 (Tổng đài Mai Linh) tiếp nhận đăng ký từ 7h thứ 2 ngày 09-08-2021

 4. Nguyễn Thị Mai

  Chào anh , e muốn đăng kí nhận trợ cấp ạ, e ở khu phố 4 , phường an Phú , quận 2 ạ, e cảm ơn ạ

  1. sthuyt

   Chào bạn. Bạn không nói rõ bạn thuộc huyện nào nên Ad không thể hướng dẫn cụ thể hơn được. Bạn xem mình thuộc huyện nào thì liên hệ với các đầu mối huyện đó nhé ạ. Trên bài đã cập nhật đủ thông tin liên lạc của tất cả các huyện rồi bạn ạ

 5. Nguyễn Thị Vân

  Chào e , chị muốn đăng kí nhận trợ cấp ,e giúp chị với nhé, chị ở hoằng Hóa, đến tại tphcm làm việc , chị đang ở tại khu phố 4, phường an phú ,quận 2

  1. sthuyt

   Chào bạn. Bạn liên hệ BLL của Huyện Hoằng Hóa: Truơng Phú Chức 0913 754 137 để được hướng dẫn đăng ký thông tin nhé ạ

 6. Vũ Hữu Tuyên

  Ở huyện em chia ra đầu mối các xã mà k có xã em thì làm sao ạ

  1. sthuyt

   Chào bạn. Theo mình bạn nên gọi điện xã bên cạnh thì xin thông tin xã mình dễ hơn ạ. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin chung được thôi bạn ạ

 7. nguyenhuude

  Mình gọi cho người đại diện để đăng ký họ nói ra khu phố là sao ạ

  1. sthuyt

   Chào bạn. Chắc là ở huyện bạn đăng ký trực tiếp theo khu phố ạ. Bạn nên hỏi lại người hướng dẫn kỹ hơn nhé ạ

Trả lời