You are currently viewing HTBC tiếp tục kêu gọi ủng hộ cứu trợ công dân Thanh Hoá khó khăn

HTBC tiếp tục kêu gọi ủng hộ cứu trợ công dân Thanh Hoá khó khăn

Thông qua việc thành lập Ban cứu trợ đợt 2 với Trưởng Ban là Anh Trịnh Tiến Dũng – Chủ tịch HTBC, Phó ban là Anh Trần Văn Mười – PCT Thường trực HTBC và Anh Lê Văn Hoan – PCT HTBC. Quỹ mong nhận được nhiều sự đóng góp của các anh chị doanh nghiệp, nhà tài trợ để chúng tôi tiếp tục hỗ trợ chăm lo cho bà con Thanh Hóa hiện đang khó khăn trên khắp đất nước.

Trả lời