DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH 

 Hội Đồng Hương Tỉnh Thanh Hóa Tại TP.HCM (Từ 01/08/2021)

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ, trách nhiệm

1

Ông. Trịnh Đình Chữ

Chủ tịch phụ trách chung & Công tác tổ chức nhân sự.

2

Ông. Hồ Huy

Phó Chủ tịch thường trực: phụ trách kinh tài 

3

Ông. Nguyễn Đình Thắng

Phó Chủ tịch: Phụ trách công tác đối ngoại & đặc trách khác.

4

Ông. Lê Sơn Hải

Phó chủ tịch, Tổng thư ký:  phụ trách công tác tổ chức văn phòng & Thi đua

5

Ông. Trịnh Tiến Dũng

Phó chủ tịch: Chủ tịch hội Doanh nhân. Phụ trách  công tác Doanh nghiệp doanh nhân, hội viên và sinh viên TH tại TP.HCM

6

Ông Trần Văn Mười

Phó chủ tịch hội ĐH + Phó Chủ tịch thường trực hội Doanh nhân TH-HCM

7

Ông. Bùi Anh Viên 

Phó CT: Phụ trách công tác XH, CLB thơ – văn nghệ và CT  hội ĐH Yên Định

8

Ông. Trịnh Xuân Hải

Phó Chủ tịch Phụ trách công tác bà con đồng hương Thanh Hóa ở nước ngoài.

9

Bà. Ngô Thị  Tuyến

Phó chủ tịch: Phụ trách công tác Phụ nữ và thủ quỹ

10

Ông. Lê Văn Minh

Chủ tịch HĐH huyện Đông Sơn

11

Ông. Phạm Đăng Thanh

Chủ tịch HĐH huyện Thiệu Hóa

12

Ông. Đặng Anh Cự

Chủ tịch HĐH huyện Nga Sơn

13

Ông. Nguyễn Văn Tâm

Ông. Phạm Cao Cường

Chủ tich HĐH KV Củ Chi

Phó Chủ tịch

14

Ông. Lê Năng Thắng

Chủ tịch HĐH Thọ Xuân và  CLB Hàm Rồng

15

Ông. Nguyễn Đình Hải

Chủ tịch HĐH huyện Triệu Sơn

16

Ông. Phạm Hữu Bình

Chủ tịch HĐH  Thạch Thành

17

Ông. Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch HĐH huyện Nông Cống

18

Ông. Trương Phú Chức

Chủ tịch  HĐH Hoằng Hóa

19

Ông. Nguyễn Quốc Tiến

Chủ tịch HĐH huyện Ngọc Lặc

20

Ông. Hoàng Văn Thơm

Chủ tịch HĐH huyện Hà Trung

21

Ông. Nguyễn Xuân Mạnh

Chủ tịch  HĐH huyện Hậu Lộc

22

Ông. Trần Văn Cư

Chủ tịch HĐH huyện Quảng Xương

23

Ông. Lê Xuân Lâm

Chủ tịch  Hội ĐH Tĩnh Gia

24

Ông. Nguyễn Xuân Hùng

Ông. Vũ Văn Thản

Chủ tịch Hội HĐH Thanh Hóa Q.12

Phó Chủ tịch

25

Ông. Mai Văn Tâm

Chủ tịch HĐH T/Hóa khu Nam

26

Bà. Nguyễn Thị Lan

Chủ tịch HĐH huyện Vĩnh Lộc

27

Ông. Hoàng Như Cường

Chủ tịch HĐH Như Thanh

28

Ông. Vũ Đình Nguyệt

Chủ nhiệm CLB thơ Lam Kinh

29

Ông. Đào Duy Trung

Trưởng đoàn ca mua nhạc hội ĐH 

30

Bà. Lê Thị Thu Hà

Tạm PT Hội SV Thanh Hóa TP.HCM

31

Bà. Lê Ngọc Hạnh

Quyền Chủ tịch Hội ĐH TP. Thanh Hóa

32

 Ông. Lê Văn Hoan

Ủy viên Ban chấp hành Hội ĐH tỉnh 

33

Ông. Lưu Quang Lâm

Ủy viên Ban chấp hành Hội ĐH tỉnh phụ trách công tác Thể dục thể thao.