You are currently viewing Giới Thiệu Hội Đồng Hương Tỉnh Thanh Hóa Tại TP. HCM

Giới Thiệu Hội Đồng Hương Tỉnh Thanh Hóa Tại TP. HCM

Hội Đồng Hương Tỉnh Thanh Hóa Tại Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 19 tháng 5 năm 1989. 

Tên viết tắt tiếng Việt: HĐH TH HCM.

Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Thanh Hoa Country People Association (HTCPA).

Với mục tiêu: Tập hợp, liên kết những người con của Quê hương xứ Thanh đang sống hay làm việc tại TP.HCM, cùng nhau xây dựng một môi trường sinh hoạt giao lưu tình nghĩa, thân tình, chia sẻ và  bổ ích,  hướng về nhau, hướng về Quê hương nhằm nâng cao thêm chất lượng đời sống tinh thần cho tất cả Hội viên – những người con của Quê hương xứ Thanh.s

Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tuân thủ pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ của  HĐH TH HCM (HTCPA).

Tôn chỉ hoạt động:

“ĐOÀN KẾT – TÌNH NGHĨA – VUI KHỎE – HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG”

HĐH TH HCM (HTCPA)

HĐH TH HCM (HTCPA) là người đại diện cho các Hội viên trong việc tổ chức các hoạt động của Hội đồng hương tỉnh, là tổ chức cầu nối giữa các Hội viên với nhau, với các Hội và các Câu lạc bộ xứ Thanh khác, với Hội đồng hương Thanh Hóa ở các tỉnh thành khác,  với lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa, với lãnh đạo TP.HCM và các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài nước.

Cơ cấu tổ chức Hội:

Ban chấp hành Hội đồng hương tỉnh.

Ban liên lạc đồng hương các huyện, thị xã, thành phố, khu vực trực thuộc.

CLB Doanh nhân Xứ Thanh TP. HCM và các CLB trực thuộc.

Hội nghị toàn thể gồm: Thành viên BCH – Hội đồng hương tỉnh, Ban kiểm soát và Ban cố vấn, Ban liên lạc các huyện, thị xã, thành phố, khu vực trực thuộc, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ và các thành viên Ban chấp hành Hội doanh nhân xứ Thanh TP.HCM.

Hội nghị toàn thể  là cơ quan lãnh đạo cao nhất , được tổ chức 4 năm 1 lần.

Ban Chấp hành gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng Thư ký, các thành viên Ban Thường trực và các uỷ viên.

Trang thông tin chính thức: website: www.nguoixuthanh.vn

Điều kiện trở thành Hội viên:

Những người quê Thanh Hóa (hoặc có vợ, chồng, cha , mẹ, anh chị em quê Thanh Hóa hay đang sống ở Thanh Hóa),  những người đã được sinh ra hay đã từng sống, học tập,  làm việc ở Thanh Hóa hiện đang sống hay làm việc ở TP.HCM, tự nguyện gia nhập HĐH TH HCM (HTCPA) và nhất trí với Điều lệ của HĐH TH đều có thể là Hội viên của HĐHTH.  

Quyền lợi của Hội viên:

  • Được tham gia các hoạt động của HĐH TH HCM (HTCPA).
  • Được HĐH TH HCM (HTCPA) hỗ trợ tham gia bảo vệ các quyền lợi hợp pháp chính đáng (khi cần)
  • Được quan tâm động viên, thăm hỏi, chia sẻ về đời sống tinh thần của cá nhân và gia đình Hội viên.
  • Được quyền đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm soát , Ban Cố vấn, các Ban chuyên môn. Được quyền đề xuất ý kiến, góp ý xây dựng Hội.
  • Có quyền thôi không tham gia HĐH TH HCM (HTCPA) khi thấy không còn phù hợp.

Nghĩa vụ của Hội viên

Tuân thủ Điều lệ của HĐH TH HCM (HTCPA), các quyết định đã được Ban thường vụ, Ban Chấp hành thông qua và chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

Tích cực tham gia xây dựng HĐH TH HCM (HTCPA) ngày càng lớn mạnh.

HĐH TH HCM (HTCPA) họat động phi lợi nhuận riêng, phi chính trị, vì lợi ích của các Hội viên, tuân thủ theo luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa nói riêng, cho Tp.HCM và cho Đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp, công bằng, dân chủ , văn minh.

  • Tổ chức các buổi gặp mặt hội viên.
  • Tổ chức Lễ dâng hương các vị Anh hùng Dân tộc quê hương Xứ Thanh như: dịp Lễ giỗ anh hùng dân tộc Lê Lợi, Bà Triệu, Lê Hoàn,.v.v……
  • Thăm hỏi Hội viên khi có chuyện vui buồn.
  • Giao lưu về văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch,….
  • Tổ chức kêu gọi tài trợ kinh phí cho Hội, gây Quỹ đóng góp cho phúc lợi, an sinh xã hội, khuyến học,…

HĐH TH HCM (HTCPA) hoạt động theo nguyên tắc tự cân đối tài chính, lấy thu bù chi. Tài chính của HĐH TH được quản lý, theo dõi theo hệ thống sổ sách của kế toán và thủ quỹ. Quyết toán theo năm và công khai cho các Hội viên.

Tính Pháp lý

Hội Đồng Hương Tỉnh Thanh Hóa Tại Thành Phố Hồ Chí Minh là Tổ chức được Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh công nhận.

(tài liệu tham khảo: Điều Lệ và Quy chế hoạt động HĐH TH HCM – ngày 24/7/2011)

Trả lời