You are currently viewing Đường dây nóng hỗ trợ thực phẩm của tỉnh Đồng Nai

Đường dây nóng hỗ trợ thực phẩm của tỉnh Đồng Nai

Tài khoản Zalo: Hỗ trợ thực phẩm Đồng Nai –
Số điện thoại: 0338 026 725
Website: https://dongnaiyeuthuong.com

Nguồn: BCĐ phòng chống dịch Covid-19 Đồng Nai

Trả lời