You are currently viewing Đồng Nai: Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 15 ngày

Đồng Nai: Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 15 ngày

Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 15 ngày, từ 17.8 đến hết ngày 31.8, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 31.8
Sáng 15.8, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký văn bản về việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, Đồng Nai tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 15 ngày, từ 0 giờ ngày 17.8 đến hết ngày 31.8. Đồng thời yêu cầu người dân thực hiện nghiệm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, áp dụng từ 00 giờ 17.8 đến hết 31.8.
Nguồn: thanhnien.vn

Trả lời