ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRANG THÔNG TIN NGƯỜI XỨ THANH

NGÀY 01/08/2021: Thành lập website https://nguoixuthanh.vn fanpage: http://fb.me/HDHTinhThanhHoa

♦ Tháng 12/2021:

 • Kiện toàn đội ngũ phát triển website/fanpage.
 • Thiết lập kênh youtube Nguoixuthanh
 • Thành lập Quỹ học bổng Người xứ Thanh dành cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi là con em đồng hương xa quê
 • Tổ chức giao lưu gặp mặt cuối năm lực lượng Tình nguyện viên đại diện đầu mối 27 huyện, thị, thành

♦ Năm 2022:

 • Phát triển giao diện website thân thiện, chuyên nghiệp
 • Kết nối phóng viên là người xứ Thanh để thu thập thông tin, đăng tin
 • Kết nối ít nhất 30 tổ chức đồng hương Thanh Hóa, tập trung ở phía Nam, thiết lập trang tin miễn phí cho Hội đồng hương các huyện/thị/thành
 • Trở thành Trang thông tin Người xứ Thanh được truy cập nhiều nhất phía Nam.
 • Trao học bổng Người xứ Thanh dành cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi là con em đồng hương xa quê
 • Phát động phong trào nhường cơm sẻ áo, nuôi em Thanh Hóa
 • Tổ chức Giải thể thao/văn nghệ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm

♦ Năm 2023

 • Thành lập Quỹ hỗ trợ đồng hương mang tên Người xứ Thanh
 • Kết nối ít nhất 100 tổ chức đồng hương Thanh Hóa
 • Trở thành Trang thông tin Người xứ Thanh được truy cập nhiều nhất cả nước, thiết lập trang tin miễn phí cho Hội đồng hương các huyện/thị/thành