You are currently viewing Cục Thuế thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đạt 12.017 tỷ đồng

Cục Thuế thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đạt 12.017 tỷ đồng

Những tháng đầu năm 2021 dù dịch, bệnh COVID-19 tác động mạnh đến sản xuất, kinh doanh, bên cạnh đó là một số chính sách giảm thuế từ năm 2020, chính sách gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, ngày 19-4-2021 của Chính phủ để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhưng công tác thu ngân sách trên địa bàn Thanh Hóa vẫn được đảm bảo.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Nhờ việc áp dụng đồng bộ và chủ động thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp ngay từ đầu năm, kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa 7 tháng đầu năm là 12.017 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán giao, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương nộp ngân sách Nhà nước 7 tháng 966 tỷ đồng, đạt 62,8% dự toán giao, tăng 18,8% so với cùng kỳ; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 2.324 tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán giao, tăng 27,3% so với cùng kỳ (trong đó Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nooph ngân sách Nhà nước 1.849 tỷ đồng, đạt 88% dự toán, tăng 53,3% so với cùng kỳ); thuế thu nhập cá nhân 545 tỷ đồng, đạt 77,9% dự toán giao, bằng 98,3% so với cùng kỳ…; lệ phí trước bạ 567 tỷ đồng, đạt 71,8% dự toán giao, tăng 30% so với cùng kỳ.

Thi công Dự án đường từ TP Thanh Hóa đến tuyến đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, qua huyện Triệu Sơn.
Thi công Dự án đường từ TP Thanh Hóa đến tuyến đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, qua huyện Triệu Sơn.

Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phân tích, rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, nhất là nguồn thu mới phát sinh. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố để tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước. Các Chi cục Thuế đánh giá tình hình nợ thuế đến hết tháng 7-2021 theo từng địa bàn và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước trong những tháng cuối năm.

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn xuất sản phẩm cho khách hàng.
Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn xuất sản phẩm cho khách hàng.

Cùng với đó, Cục Thuế sẽ phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành có liên quan của tỉnh trong việc giám sát, quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản và thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp có dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nguồn: Baothanhhoa.vn

Trả lời