You are currently viewing Có thể tiêm mũi 1 và mũi 2 vaccine COVID-19 ở hai tỉnh khác nhau không?

Có thể tiêm mũi 1 và mũi 2 vaccine COVID-19 ở hai tỉnh khác nhau không?

Quy định về đăng ký tiêm vaccine Covid-19 mũi 2 có một số thay đổi khi Việt Nam đang tiến tới triển khai tiêm chủng đại trà cho toàn dân.

Nhiều người sau khi tiêm mũi 1 đã di chuyển đến địa phương khác. Họ muốn biết có được đăng ký tiêm mũi 2 vaccine ở nơi mới chuyển đến hay không?

Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin của Bộ Y tế cho biết điều này là hoàn toàn có thể. Trước đây, Việt Nam tiêm chủng theo đối tượng ưu tiên. Vì thế, người đã tiêm mũi 1 vaccine khi di chuyển sang địa phương khác phải báo cơ quan, tổ chức, địa phương từng cư trú gửi văn bản đến địa phương mới đến để hỗ trợ lập danh sách tiêm mũi 2.

“Tuy nhiên, Việt Nam đang tiến tới triển khai tiêm đại trà cho toàn dân. Có 2 cách để đăng ký trực tuyến tiêm mũi 2. Một là vào Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn. Hai là đăng ký qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử”, lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin cho biết.

Khi di chuyển đến địa phương khác, người dân có thể đăng ký tiêm mũi vaccine 2 qua Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia hoặc ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử.

Bằng 2 cách trên, người dân nhập thông tin cơ sở mong muốn được tiêm vaccine để địa phương sở tại nắm bắt. Do nền tảng quản lý tiêm vaccine Covid-19 vẫn tiếp tục được hoàn thiện nên người đã tiêm mũi 1 vẫn cần mang theo giấy chứng nhận đã tiêm mũi 1.

Việc mang theo giấy chứng nhận đã tiêm mũi 1 sẽ giúp đơn vị thực hiện tiêm mũi 2 nắm được thông tin tiêm chủng, cập nhật chính xác thông tin lên Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, giúp hệ thống liên thông xác nhận người đó đã tiêm đủ 2 mũi dù tiêm ở 2 địa phương khác nhau.

Trước đó, giữa tháng 9, qua giám sát thực tế điểm tiêm và phản ánh của người dân, cơ quan chức năng ở TP.HCM phát hiện một số nơi từ chối tiêm vaccine mũi 2 cho người dân nếu mũi 1 tiêm ở địa phương khác. Sở Y tế TP.HCM sau đó đã có công văn đề nghị lãnh đạo các cơ sở y tế nhắc nhở các đội tiêm không được từ chối tiêm mũi 2 cho người dân vì mũi 1 tiêm ở địa phương khác.

Nguồn: zingnews.vn

Trả lời