You are currently viewing Cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 15 trên địa bàn các xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân, huyện Như Thanh

Cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 15 trên địa bàn các xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân, huyện Như Thanh

Chủ tịch UBND huyện Như Thanh vừa ban hành quyết định số 2270/QĐ-UBND thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 và giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân, huyện Như Thanh.

Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 đối với địa bàn các xã: Phú Nhuận, Yên Thọ (trừ thôn Yên Trung, xã Yên Thọ), huyện Như Thanh.

Thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với thôn Yên Trung, xã Yên Thọ; thôn Khả La, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh.

Thời gian áp dụng trong vòng 15 ngày, kể từ 18 giờ, ngày 25-8-2021.

Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Y tế và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND các xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân, huyện Như Thanh khẩn trương thực hiện giãn cách xã hội; cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân, huyện Như Thanh căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG 31-5-2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội; cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát Covid-19 đối với tất cả mọi người dân trên địa bàn thôn Yên Trung – xã Yên Thọ, thôn Khả La – xã Thanh Tân, huyện Như Thanh trong thời gian sớm nhất; Các trường hợp F1, F2 ở địa bàn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg.

Các Phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, khẩn trương triển khai các kênh phân phối, cung cấp đầy đủ điện, nước, lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thiết yếu khác, phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân trên địa bàn thôn Yên Trung – xã Yên Thọ; thôn Khả La – xã Thanh Tân, huyện Như Thanh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, lương thực trên địa bàn.

Nguồn: Baothanhhoa.vn

Trả lời