You are currently viewing Các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 27-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có các nội dung trọng điểm sau:

Nguồn: Baothanhhoa.vn

Trả lời