You are currently viewing 1.014 ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn

1.014 ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn

Tính đến ngày 20-8, diện tích lúa trỗ thoát là 50.002 ha, đạt tỷ lệ 43,2%. Tuy nhiên, trên các trà lúa hiện đang xuất hiện một số loại sâu bệnh phát sinh, gây hại, như: rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột. Đáng chú ý, hiện nay bệnh khô vằn xuất hiện trên các trà lúa, phân bố rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố, với tổng diện tích nhiễm tính đến ngày 20-8 là 1.014 ha. Cục bộ nặng tại một số huyện, như: Thọ Xuân, Bá Thước, Thường Xuân, Triệu Sơn, Yên Định, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn.

Nông dân xã Quảng Văn (Quảng Xương) bón phân cân đối, tăng cường tính chống chịu, góp phần phòng bệnh khô vằn trên lúa.

Bệnh khô vằn phát sinh, gây hại sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất, chất lượng lúa gạo khi thu hoạch. Do đó, thời gian qua, các địa phương có diện tích nhiễm đã chủ động chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, trừ đối với diện tích đã bị nhiễm và có nguy cơ nhiễm cao. Hiện, diện tích lúa đã được phòng trừ bệnh khô vằn khoảng 1.300 ha.

Để tiếp tục phòng trừ bệnh khô vằn và sâu bệnh khác trên lúa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo chính quyền các địa phương và bà con nông dân thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đồng ruộng nhằm phát hiện sớm sâu bệnh phát sinh và có biện pháp phòng, trừ hiệu quả. Đối với bệnh khô vằn, khuyến cáo bà con nông dân bón phân đầy đủ, bón theo nhu cầu của cây và bón cân đối giữa các loại phân để tăng cường tính chống chịu cho lúa. Sử dụng một trong các loại thuốc để hạn chế sự phát triển của bệnh, như Validacin 3SL, Vida 3SC, Daconil 75WP…

Nguồn: Baothanhhoa.vn

Trả lời